Кафедра психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України рада долучитись до організації, проведення і інформаційного висвітлення важливої події, що відбулася 17 квітня 2024

Кафедра психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України рада долучитись до організації, проведення і інформаційного висвітлення важливої події, що відбулася 17 квітня 2024

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Наука і молодь – 2024: пріоритетні напрями глобалізаційних змін».

Дякуємо ЗСУ за можливість розбудовувати українську освіту та науку навіть за викликів воєнного часу!

Дякуємо учасникам і з нетерпінням чекаємо на нові захоплюючі та теплі зустрічі:)

Модератором конференції виступила Олександра БРЮХОВЕЦЬКА, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

 З вітальним словом виступили:

Петро САУХ, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор філософських наук, професор (Україна)

Наталія МУРАНОВА, проректорка з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти», докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри професійної та вищої освіти (Україна)

Інна ОТАМАСЬ, проректорка з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидатка історичних наук, доцентка (Україна)

Денис МИРОШНІКОВ, уповноважений ректора Академії Прикладних Наук Вінцента Поля в Любліні з питань східного партнерства (м. Люблін, Польща)

Георгій ЄВГЕНІДЗЕ, декан факультету бізнес адміністрування, Авіаційний університет Грузії, магістр ділового адміністрування за спеціалізацією «Управління повітряним транспортом», доцент (м. Тбілісі, Грузія)

В’ячеслав СУПРУН, директор ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент (Україна)

На пленарному засіданні представили доповіді:

ДРОЗД Іван, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Управління навчальним закладом» кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», заступник директора з НВР Свалявського професійного будівельного ліцею

Тема доповіді: УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ПРОФЕСІЙНОІ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ

МИРОШНІКОВ Денис, уповноважений ректора Академії Прикладних Наук Вінцента Поля в Любліні з питань східного партнерства (м. Люблін, Польща)

Тема доповіді: ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОCВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ПРИКЛАДІ AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH WINCENTEGO POLA W LUBLINIE

КОТЛЯРОВА Наталя, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Управління навчальним закладом» кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», заступниця директора з НВР Краматорської ЗОШ І -ІІІ ступенів № 3 Краматорської міської ради Донецької області

Тема доповіді: ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

КАРПЕНКО Сергій, здобувач третього (доктор філософії) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління і адміністрування» кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Тема доповідіРОЗВИТОК ЕКОСИСТЕМИ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ

КАЛАШНИК Анастасія, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Психологія» кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Тема доповіді: РОЗВИТОК САМООЦІНКИ ПІДЛІТКІВ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

ФОМЕНКО Дар’я, КОЗЛОВСЬКА Тетяна, ХОПТЯР Ірина, ГОПЕТЕНКО Ольга, КОНОНЕНКО Катерина, здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Менеджмент» кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Тема доповіді: СПАДЩИНА МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

ГУЛЄВІЧ Людмила, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Психологія» кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Тема доповіді: РОЗВИТОК ЕМПАТІЇ, ЯК ЧИННИКА ПРОФІЛАКТИКИ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ СЕРЕД ОСІБ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІК

МАРИНЕНКО Юлія, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Менеджмент» кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Тема доповіді: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Учасники конференції заслухали й обговорили широкий спектр теоретичних, методологічних, психологічних та організаційно-управлінських питань. У доповідях, що були представлені на обговорення, знайшли відображення такі питання як: інноваційні підходи до управління навчальним закладом; організація дистанційного навчання; підвищення ефективності діяльності підприємств в умовах суспільно-політичних перетворень; підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах освітніх змін; особливості формування конкурентоспроможних знань студентів та молодих науковців в умовах воєнного стану.

Учасники конференції усвідомлюють проблеми-виклики сучасних глобалізаційних змін та наслідки ними обумовлені. Поряд з інтенсивним прогресом наукових знань і соціальних технологій висловлюється прагнення досягти високого рівня академічної мобільності здобувачів вищої освіти та академічного персоналу, розвивати спільну наукову і освітню діяльність між профільними закладами вищої освіти України і зарубіжних країн, розширити взаємодію ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у галузі обміну інноваційними технологіями, в тому числі інформаційними, що дозволить вивести результати наукових досліджень на новий рівень.