Сухенко Яна Валеріївна

Сухенко Яна Валеріївна

Доцент кафедри
кандидат психологічних наук

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/P-9693-2018

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-7440-2537

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=vq_DSQoAAAAJ&hl=uk  

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України:
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4191

Додаткові відомості

Освіта:

 1. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, докторантура (2015-2018), аспірантура (2006-2010)
 2. Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, психологічний факультет (2004-2006), фізико-математичний, педагогічний факультети (1987-1992)
 3. Полтавський університет економіки та торгівлі, Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, організація управління підприємством (2003-2004)

Досвід роботи:

 • з 2015 – доцент кафедри психології та особистісного розвитку, ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України
 • 2003-2015 – методист відділів початкової освіти, методики виховання, центру практичної психології та соціальної роботи; старший викладач, доцент, завідувач кафедри педагогічної майстерності; Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
 • 1991-1999 – вчитель

Тема кандидатської дисертації:
«Розвиток емпатії практичного психолога як чинник його саморегуляції», спеціальність 19.00.07, Київ, 2012.

Основні наукові інтереси:

 • Психологія навчання дорослих, екофасилітативна, психоандрагогічна технології супроводу індивідуальної освітньої траєкторії особистості.
 • Підготовка та підвищення кваліфікації психологів.
 • Психологічна допомога особистості вперехідних і кризових ситуаціях.
 • Спеціалізація в психологічній консультативній практиці: гуманістична психологія, екофасилітативний підхід.

Ключові напрями професійної діяльності:
інтеграція наукових досліджень і освітніх практик у вищій, післядипломній педагогічній освіті; трансформація архітектури діяльності закладу післядипломної освіти як центра інноваційної освіти та розвитку дорослих на засадах проектного підходу; освітня підготовка та підвищення кваліфікації психологів, науково-методичний супровід їхньої діяльності у закладах освіти; розвиток психологічної компетентності та педагогічної майстерності педагогічних працівників; експертиза психологічного інструментарію; організація соціально-психологічних, моніторингових досліджень.

Викладання навчальних дисциплін:
прикладні проблеми експериментальної психології, математичні методи в психології, дизайн і практика тренінгової діяльності, психологія саморегуляції, психологія проєктування індивідуальної освітньої траєкторії особистості, проєктування діяльності психологічної служби. 

Громадська активність:
Українська асоціація екологічної психологічної допомоги (член правління, з 2010 р.).

Науково-дослідницька діяльність

 1. Виконавець НДР кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України з теми: «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах» (РК 0117U002377, 2017–2021 рр.)
 2. Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук «Психологічні закономірності проектування педагогічним працівником індивідуальної освітньої траєкторії», спеціалізація – педагогічна та вікова психологія, н. консультант: д.психол.н., професор Лушин П.В. (бюро Міжвідомчої ради з координації науковихдосліджень у галузі педагогічних і психологічних наук в Україні, протокол № 3 від 28.05.2019 р.)
 3. Науковий керівник регіональної дослідно-експериментальної роботи «Психологічний супровід індивідуальної освітньої траєкторії педагогічного працівника в післядипломній освіті» (наказ ДОН Полтавської ОДА від 13.04.2017 р. № 1440,  2017–2019 рр.)
 4. Член експериментальної групи з дослідження та впровадження інноваційної психологічної та педагогічної практики надання психологічної допомоги «Екофасилітація» на базі ГО «Українська асоціація екологічної психологічної допомоги» (з 2017 р.)

Проектна, видавнича діяльність

 1. Співзасновник та координатор проєкту «Міжнародний марафон психологічної допомоги “ECOPSYHELP”», ГО УАЕПД, ДЗВО «УМО»(з 2021 р.)
 2. Співзасновник та координатор проєкту «Міжнародний дискусійний клуб “PSYDETOX”», ГО УАЕПД, ДЗВО «УМО» ( з 2020 р.)
 3. Головний редактор видавничого проекту «Жива книга» (серіальне видання, з 2012 р.)

Публікації: понад 100 публікацій з проблем психології, андрагогіки, педагогіки, у тому числі – 2 монографії, 8 навчально-методичних посібників, 50 статей у фахових наукових виданнях з психології, педагогіки; проблемно-тематичних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, навчальних програм, аналітичних, довідникових матеріалів та ін.

Перелік продукції (з 2017 р.)

Монографії, розділи в монографіях:

 1. Сухенко Я.В. (2021). Психологія проєктування індивідуальної освітньої траєкторії педагогічним працівником. Київ. 357 с.
 2. Сухенко Я. В. (2020). Модель взаємозв’язку наукових досліджень у післядипломній педагогічній освіті та освітніх практик: міждисциплінарний дискурс. Інсайти для освіти: моделювання взаємозв’язку наукових досліджень і освітніх практик в умовах трансформації українського суспільства. С. 25–56. Полтава.

 

Публікації у фахових виданнях, що затверджені МОН України та індексуються у наукометричних базах:

 1. Lushyn P., Sukhenko Ya. (2021).Post-traumatic stress disorder and post-traumatic growth in dialectical perspective: implications for practice.East European Journal of Psycholinguistics, 8(1). Scopus
 2. Сухенко Я. В. (2020). Проблематика проектування: психолого-педагогічний дискурс Психологічний часопис, 5(6), 203–216.
 3. Сухенко Я. В. (2020). Дизайн-проєктування індивідуальної освітньої траєкторії: психологічні акцентації. Габітус, 13, 153–157.
 4. Сухенко Я. В. (2020). Результативність програми дизайн-проєктування індивідуальної освітньої траєкторії для педагогічних працівників/ Психологічний часопис, 9 (6), 29–39.
 5. Сухенко Я. В. (2020). Сучасні тенденції в освіті дорослих: психолого-проєктувальний аспект. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Психологія», 31(70-4), 247–252.
 6. Сухенко Я. В. (2019). Індивідуальні освітні траєкторії педагогічних працівників та учнів: системний вимір феномену. Психологічний часопис, 6(5), 106–121.
 7. Сухенко Я. В. (2019). Особистісний потенціал як базовий вимір особистісного розвитку педагогічного працівника. Теорія і практика сучасної психології, 5(2), 145–151.
 8. Сухенко Я. В. (2019). Структурно-динамічні особливості особистісного потенціалу педагогічних працівників. Психологічний часопис, 9(5), 157–171.
 9. Сухенко Я. В. (2019). Структурно-функціональна типологія особистісного потенціалу педагогічного працівника. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки», 8(37), 99–114.
 10. Сухенко Я. В. (2019). Типологічний діапазон особистісного потенціалу педагогічних працівників: емпіричний вимір. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки», 4(2), 138–144.
 11. Сухенко Я. В. (2019). Типологія індивідуальних освітніх траєкторій педагогічних працівників Психологія і особистість, 2(16), 132–147.
 12. Сухенко Я. В. (2019). Освітня траєкторія та реалізація особистісного потенціалу педагогічного працівника: особливості взаємозв’язку. Актуальні проблеми психології. Том VІ: Психологія обдарованості, 16, 251–261.
 13. Лушин П. В. Сухенко Я. В. (2018). Екофасилітативні картки: «мануал» до супроводу індивідуальних освітніх траєкторій психолога-консультанта. Проблеми сучасної психології, 1(13), 84–90.
 14. Сухенко Я. В. (2018). Психологічний час як детермінанта індивідуальної освітньої траєкторії особистості. Освіта і наука, 5, 110–116.
 15. Сухенко Я. В. (2018). Психологічні портрети старшокласників і педагогів: контекст колективної суб’єктності  Психологія і особистість, 2(14), 121–135.
 16. Сухенко Я. В. (2018). Семантичний диференціал для оцінки освітньої траєкторії особистості. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика, 24(1), 320–342. WOS
 17. Сухенко Я. В. (2017). Індивідуальна освітня траєкторія: міждисциплінарний аналіз феномену. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки», 4(2), 111–116.
 18. Сухенко Я. В. (2017). Особливості прояву психологічних референтів індивідуальної освітньої траєкторії в учнів, студентів, педагогів.Український психологічний журнал, 127–138.
 19. Сухенко Я. В. (2017). Психологічний час особистості: змістово-хронологічна логіка дослідження феномену. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки», 6(2), 96–100.
 20. Сухенко Я. В. (2017). Психологічний відбір майбутніх психологів при вступі до вишу. Вісник післядипломної освіти. Серія «Соціальні та поведінкові науки», 3(32), 116–130.
 21. Сухенко Я. В. (2017). Індивідуальна освітня траєкторія: аналіз феномену у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях. Проблеми сучасної психології, 38, 371–383.

Навчальні посібники, програми:

 1. Лушин П. В., Сухенко Я. В., Хілько С. О., Шевченко С. В. (2020). Мануал до атестації здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів зі спеціальності 053 «Психологія». Київ: ДЗВО УМО. 92 с.
 2. Лушин П.В., Сухенко Я.В., Гусєв А. І. (2020). Освітньо-професійна програма «Психологія» спеціальності 053 Психологія для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Київ: ДЗВО УМО. 14 с.
 3. Сухенко Я. В. (2020). Навчальна програма «Дизайн і практика тренінгової діяльності» в галузі знань 053 – соціально-поведінкові науки, напряму підготовки 6.030102 «Психологія», рівень вищої освіти: другий (магістерський). Київ: ДЗВО УМО. 12 с.
 4. Сухенко Я. В. (2018). Навчальна програма «Теорія та методика психологічного тренінгу» в галузі знань 053 – соціально-поведінкові науки, напряму підготовки 6.030102 «Психологія», рівень вищої освіти: перший (бакалаврський). Київ: ДЗВО УМО. 14 с.
 5. Сухенко Я. В. (2018). Навчальна програма «Експериментальна психологія» в галузі знань 053 – соціально-поведінкові науки, напряму підготовки 6.030102 «Психологія», рівень вищої освіти: перший (бакалаврський). Київ: ДЗВО УМО. 12 с.

 

Інші праці:

 1. Lushyn P., Sukhenko Y., Davydova O. (2020). Particularities of Students’ Educational Trajectories and “Projectories”: A Psychosemantic Dimension, 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), (рр. 1–4). Kremenchuk. Scopus
 2. Сухенко Я. В. (2020). Індивідуальна освітня траєкторія педагогічного працівника: ефекти проєктування, VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти» (Київ, 18.12.2020). Київ: ДЗВО «УМО».
 3. Сухенко Я. В. (2019). Вектори дослідження проблеми проєктування педагогічними працівниками індивідуальної освітньої траєкторії, Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти : Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 25.05.2019), (113–115). Київ: ДЗВО «УМО».
 4. Сухенко Я. В. (2019). Передумови реалізації індивідуальної освітньої траєкторії особистості: аналіз нормативно-правової бази, Міжнародна науково-практична конференція «Психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості» (Запоріжжя, 13-14.12.2019), (с. 63–68)Запоріжжя: Класичний приватний університет.
 5. Sukhenko, Ya. (2018). Education of adults in the modern world: psychology accents, International scientific conference “Modernization of educational system: world trends and national peculiarities”: Conference Proceedings, (Kaunas, 23.02.2018), (р. 149–151 Kaunas: Izdevnieciba “Baltija Publishing”.
 6. Сухенко Я. В. (2018). Індивідуальна освітня траєкторія особистості:  особливості семантичного оцінювання та вимірювання, IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи», (Кам’янець-Подільський, 20.10.2018), (с. 67–69). Кам’янець-Подільський: Аксіома.
 7. Сухенко Я. В. (2018). Індивідуальна освітня траєкторія особистості: логіка соціального конструювання, 7-ий Всеукраїнський форум вчених і практиків «Екопсихея» «Соціальне конструювання психологічної та педагогічної допомоги в епоху змін» (Київ, 26-27.05.2018), (с. 29–31). Київ: ГО «УАЕПД».
 8. Сухенко Я. В. Індивідуальна освітня траєкторія особистості: часовий вимір, Наукова конференція «Розквітання психології часу» (Одеса, 27.04.2018), (с. 62‑65). Одеса: Принт-мастер.
 9. Сухенко Я. В. (2018). Психолог у новій українській школі: орієнтири підготовки та підвищення кваліфікації, ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти»  (Київ, 25.05.2018), (с. 11-113). Київ: ДВНЗ «УМО»
 10. Sukhenko, Ya. (2017). Psychology of personality and adult education: VUCA-world projections, International scientific-practical conference: «Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology»: Conference Proceedings(Shumen, 16-17.06.2017), (р. 207-209). Shumen: Konstantin Preslavsky University of Shumen.
 11. Лушин П. В., Сухенко Я. В. (2017). 100 запитань для оцінювання та проектування індивідуальних траєкторійпсихолога-консультанта в його навчальній та професійній діяльності: екофасилітативні картки. Полтава: АСМИ.
 12. Сухенко Я. В. (2017). Екофасилітативні акценти в андрагогічній практиці підвищення кваліфікації педагогічного працівника, Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи» (Київ, 21-22.04.2017), (с. 252-255). Київ: Логос.
 13. Сухенко Я. В. (2017). Експериментальні засади дослідження індивідуальної освітньої траєкторії педагогічного працівника, ІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (Київ, 28.04.2017), (с. 287-289). Київ: ЦІППО.
 14. Сухенко Я. В. (2017). Індивідуальна освітня траєкторія особистості: міждисциплінарний вимір проблеми, Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології інновацій: теорія та практика» (Одеса, 15.09.2017). (с. 105–107). Одеса: ВМФ.
 15. Сухенко Я. В. (2017). Модель психологічного відбору майбутніх психологів: організаційно-змістовий аспект, IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології» (Харків, 30.11–01.12.2017), (с. 252–254). Харків.
 16. Сухенко Я. В. (2017). Особистісно зорієнтовані форми лекційної взаємодії: психоандрагогічний контекст, ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (Київ, 26-28.04.2017). Київ: ДВНЗ «УМО».
 17. Сухенко Я. В. (2017). Психоандрагогічна технологія супроводу індивідуальної освітньої траєкторії дорослого учня, Харківський осінній марафон психотехнологій: матеріали науково-практичної конференції (Харків, 28.10.2017), (с. 211). Харків: Вид-во «Діса плюс».
 18. Сухенко Я. В. (2017). Психологічна допомога та самодопомога: сучасні підходи у навчанні дорослих, Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка» (Львів, 22-23.12.2017), (с. 36-38). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота».
 19. Сухенко Я. В. (2017). Супровід індивідуальної освітньої траєкторії дорослого учня: психологічний та організаційний аспекти, ІІI Міжнародна науково-практична е-конференція «Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки» (Київ, 27.03.2017), (с. 245-249). Київ: КНЛУ.
 20. Сухенко Я. В. (2017). Сучасні акценти в освіті дорослих: психологічний вимір, Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології навчання та розвитку», з нагоди 70-ліття заснування лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці. (Київ, 25.05.2017), (с. 175–177). Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

Участь у науково-практичних заходах

 1. Перший міжнародний онлайн-марафон психологічної допомоги “ECOPSYHELP”, 06.05.2021.
 2. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти», Київ, 29.04.2021.
 3. Всеукраїнська онлайн-конференція ЕCOPSYCON «Паростки майбутнього у парадоксах буденності», 29.05.2021.
 4. 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 30.09.2020.
 5. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти», Київ, 18.12.2020.
 6. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти», Київ, 25.05.2019.
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія в контексті сучасних досліджень проблем розвитку особистості», Запоріжжя, 13-14.12.2019.
 8. International scientific conference “Modernization of educational system: world trends and national peculiarities”, Kaunas, 23.02.2018.
 9. IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи», Кам’янець-Подільський, 20.10.2018.
 10. Всеукраїнський форум вчених і практиків «Екопсихея», Київ, 26-27.05.2018
 11. Всеукраїнська конференція «Розквітання психології часу», Одеса, 27.04.2018.
 12. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти», Київ, 25.05.2018.
 13. ІIІ Міжнародна науково-практична е-конференція «Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації» (MARGIHSS 2017), Київ, 27.03.2017.
 14. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи», Київ, 21-22.04.2017.
 15. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», Київ-Суми, 26-28.04.2017.
 16. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», Київ, 28.04.2017.
 17. VI Всеукраїнський форум вчених і практиків «Екопсихея», Київ, 20-21.05.2017.
 18. ІІI Міжнародна науково-практична е-конференція «Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки», Київ, 27.03.2017.
 19. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології навчання та розвитку», з нагоди 70-ліття заснування лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці, Київ, 25.05.2017.
 20. Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, сім'я та суспільство: питання педагогіки, психології, політології та соціології», Шумен, Болгарія, 16-17.06.2017.
 21. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології інновацій: теорія та практика», Одеса,15.09.2017.
 22. Науково-практична конференція «Харківський осінній марафон психотехнологій», Харків, 28.10.2017.
 23. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій», Київ, 01.11.2017.
 24. IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан розвитку екстремальної та кризової психології», Харків, 30.11-01.12.2017.
 25. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування», Львів, 22-23.12.2017

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво: Маслова Віта Анатоліївна, аспірант, тема дисертації «Розвиток саморегуляції керівника закладу освіти як чинник його конкурентоздатності», наукова спеціальність 19.00.07.

Професійний розвиток

 1. КПК для викладачів коледжів, технікумів,ДЗВО УМО, за освітньо-професійною програмою «Викладачі університетів, академій, інститутів, які викладають психологічні дисципліни», ДЗВО УМО, 2020.
 2. Використання сервісів GSuite for Education для організації дистанційного навчання, ДЗВО УМО, 2020.
 3. Навчальні вебінари з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Veb of Science», компанія «Наукові публікації – Publ. science», 2020.
 4. Стажування для освітян «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності», Варшава, Республіка Польща, Polish-Ukrainian foundation «The institute of international academic and scientific cooperation», Theological academy of the University of cardinal Stefan Vyshinsky in Warsaw, Fundacja ADD, 2018.