Випуск №1 (2021)

  Збірник затверджено рішенням вченої ради Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Протокол №3…