МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРАКТИК ДЛЯ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗДОБУВАЧАМ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ 2021 – 2022 Н.Р.

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ)

Спеціальність, ОПП

Види практик

1

053 Психологія
Психологія

Виробнича практика

2

051 Економіка
Управління персоналом та економіка праці

Виробнича практика

3

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Виробнича практика

4

073 Менеджмент
Менеджмент

Виробнича практика

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ)

Спеціальність, ОПП

Види практик

1

011 Освітні, педагогічні науки
Християнська педагогіка

1. Асистентська практика

2. Переддипломна практика

2

073 Менеджмент
Управління навчальним закладом

1. Управлінська практика

2. Переддипломна практика

3

011 Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи

1. Асистентська практика

2. Переддипломна практика

4

016 Спеціальна освіта
Спеціальна освіта (за нозологіями)

1. Педагогічна практика

2. Науково-дослідна

5

053 Психологія
Психологія

1. Психолого педагогічна практика

2. Практика «Психологічна допомога особистості»

6

051 Економіка
Управління персоналом та економіка праці

1. Комплексний тренінг

2. Практика «Управління персоналом»

7

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1. Комплексний тренінг

2. Практика «Економіка та управління підприємством»

8

073 Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

1. Комплексний тренінг

2. Практика «Менеджмент організацій і адміністрування»

 

9

281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
 

1. Переддипломна практика

10

073 Менеджмент
Управління проєктами
 

1. Переддипломна практика