Мотивація персоналу

Цілями освоєння дисципліни «Мотивація персоналу» є отримання студентами необхідного обсягу знань з урахуванням нових вимог часу з формування стратегії і тактики в мотиваційному менеджменті з урахуванням передових технологій, методів і способів впливу на поведінку працівників. Формування навичок у вирішенні питань морального і матеріального стимулювання персоналу, розробці правил та принципів формування мотиваційного механізму та допомога в обгрунтуванні прийняття управлінських рішень за допомогою застосування отриманих знань про сучасні моделі мотивації персоналу.