ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

У першому півріччі 2017 року на кафедрі психології та особистісного розвитку розпочато перший етап (лютий 2017 р.) прикладної науково-дослідної роботи «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах», реєстраційний номер 0117U002377, термін виконання лютий 2017 р. – грудень 2021 р.

Науковий керівник теми Лушин П. В., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Виконавці НДР – викладачі кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП.

Наразі триває перший етап, на якому визначено метута завдання дослідження, обґрунтовано етапи дослідження.

Мета і призначення НДР: обґрунтування методологічних та методичних аспектів особистісного розвитку та психологічної допомоги в сучасних умовах.

Обґрунтування виконання досліджень: масштаби психологічних проблем, що постають перед сучасним суспільством, стрімко зростають, а їхня складність посилюється. Розв’язання теоретичних та практичних проблем особистісного розвитку та психологічної допомоги в сучасних умовах можливе шляхом ґрунтовних міждисциплінарних наукових досліджень та розробки ряду методичних рекомендацій із вдосконалення та адаптування психологічної допомоги до умов суспільно-політичних трансформацій в Україні.

Підготовлено та надруковано __3__ наукових публікацій з проблеми дослідження:

 1. Вступ до психологічної допомоги: екофасилітативний підхід : Проблемно-тематичний курс підвищення кваліфікації для фахівців соціономічних професій (типу «людина–людина») очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (150 год.) / П. В. Лушин, Я. В. Сухенко. – К., 2017. – 66 с., (рукопис);
 2. Лушин П.В. Психологические особенности ускорения обучения в современных условиях //ІІ Міжнародної науково-практичній конференції «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» Частина 1. - 26 – 28 квітня 2017 р. м. Київ – м. Суми 2017 . — с. 187-191, (тези);
 3. Гусєв А.І. Прощення як психологічна проблема // ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології»,  28 квітня 2017 року;

 

Підготовлено і подано до друку __2__ наукових публікації з проблеми дослідження:

 1. Чаусова Т. В. Особливості мотивації практичних психологів системи освіти до вдосконалення професійної компетентності в умовах післядипломної освіти/ Т. В. Чаусова //  подано до друку;
 2. Чаусова Т. В. Мотивація як чинник  конкурентоздатності майбутніх психологів/ Т. В. Чаусова // подано до друку.

 

Основні напрями і результати роботи дослідження апробовано шляхом участі виконавців теми у наукових конференціях, семінарах, круглих столах:

1.  Масові заходи, організовані викладачами кафедри, внесені до Плану наукової роботи УМО НАПН України на 2017 рік:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2017: пріоритетні напрями глобалізаційних змін», 19 травня 2017 р., Київ;
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти», 26 травня 2017 р., Київ.

 2.  Масові заходи, організовані викладачами кафедри поза  Планом наукової роботи УМО НАПН України на 2017 рік:

 • VI Всеукраїнський форум вчених і практиків «Екопсихея» Психологія нелінійного життя  (Київ, 20-21 травня 2017 р.). Майстер-клас «Способи внесення визначеності при аналізі конфлікту», майстер-клас «Стосунки з… грошима у сучасному світі невизначеності та змін».
 • Керівництво секцією №1 «Психолого-педагогічна фасилітація та экофасилітація в умовах перехідного періоду», виступ: «Вирішення конфліктів в особистісно-орієнтованій парадигмі» в рамках ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (Київ, 26 травня 2017 р.).
 • Практичний семінар та майстер клас «Арт-терапевтичні техніки – практика роботи з сім’ями, групами та спільнотами під час і після особистої чи соціальної травми: шлях до зцілення і ресурсів» у РДА Полісся, 12.01.17 р.
 • Методичний семінар «Використання метафоричних асоціативних карт у процесі психологічної допомоги військовослужбовцям» в Національному університеті оборони України імені Івана Черняхівського, 10.05.17 р.
 • Майстер клас «Метафоричні проективні карти – практика роботи з сім’ями, групами та спільнотами під час і після особистої чи соціальної травми: шлях до зцілення і ресурсів» в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції  з міжнародною участю «Військова психологія у вимірах війни і миру:проблеми, досвід, перспективи», 10-11лютого 2017р.,Київ.)

 3. Масові заходи УМО НАПН України, у яких взяли участь викладачі кафедри:

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 26-28 квітня 2017 р., Київ;
 • Методологічний семінар «Хмарні технології відкритої освіти»,червень 2017 р., Київ.

 4. Масові заходи, організовані іншими закладами,у яких взяли участь викладачі кафедри:

 • VIII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти-2017», 16 березня 2017 р., м. Київ;
 • БФ Карітас України. Тренінг «Базові поняття розбудови миру»   29-31 травня  м. Ірпінь;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція  з міжнародною участю «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи». В рамках конференції проведено майстер клас «Метафоричні проективні карти – практика роботи з сім’ями, групами та спільнотами під час і після особистої чи соціальної травми: шлях до зцілення і ресурсів». (10-11лютого 2017р.,Київ );
 • Відкрита лекція Dr. Matthias Schmidt (https://www.facebook.com/drmatthiasschmidt/posts/10211975726171545) «Is transformational leadership healthy for employees? A multilevel analysis in 16 nations». 13.02.2017,  НАПНУ;
 • З ініціативи Центру зайнятості Вільних людей проведено інтерактивну лекцію з проблематики посттравматичного зростаннята розвитку. (ПТРР). https://www.facebook.com/events/261906747603941/?ti=icl, 23 квітня 2017 р.;
 • Серія вебінарів з громадською організацію Combined Arms, Техас, Хьюстон з приводу створенняІнтернет платформи для соціально психологічної допомоги в Україні для ветеранів та населення. 10, 16, 31 травня 2017 р.;
 • 1 –й Міжнародний Освітній форум «Сучасна реформа освіти в Україні – головні напрями, проблеми, завдання» (2-4 березня 2017 р., м. Харків);
 • Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепцій Нової української школи», (6 квітня 2017 р., м. Харків).