Редакційна колегія

 

 

Головний редактор:

 

Рожнова Тетяна Євгенівна, директор  Навчально-наукового  інституту менеджменту  та  психології  ДЗВО «Університет менеджменту  освіти» НАПН України,  кандидат педагогічних наук, доцент, м. Київ, Україна ORCID: 0000-0002-3608-8943

Заступники головного редактора:

Карташов Євген Григорович, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID: 0000-0001-6522-5508

Сіданіч Ірина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID: 0000-0002-2992-3808

Бурлаєнко Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID: 0000-0001-5734-4611

Відповідальний секретар:

Дубініна Оксана Володимирівна, кандидат пед. наук, доц., доцент кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID: 0000-0002-5405-8502

Члени редакційної колегії:

Іванова Валентина Василівна, доктор екон. наук, проф., проф. кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID: 0000-0003-4958-2235

Гладуш Віктор Антонович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID: 0000-0002-1721-5767

Брюховецька Олександра Вікторівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID: 0000-0002-4884-2878

Ковтун Оксана Анатоліївна, кандидат наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID: 0000-0002-0159-730X

Махиня Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID: 0000-0003-4065-0465;

Асоційовані редактори:

Михайлов Анатолій Петрович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID: 0000-0003-3635-3927

Іванилова Оксана Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID: 0000-0002-3711-6117

Бережна Галина Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID:

Мурашко Олександр Васильович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID: 0000-0001-5734-4611

Ануфрієва Оксана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантурою та докторантурою ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID: 0000-0002-8465-1681

Приходькіна Наталія Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID: 0000-0002-6211-5546

Грищук Дмитро Геннадійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID: 0000-0003-2284-3706

Чаусова Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID: 0000-0001-9005-9089

Інжиєвська Леся Анатоліївна кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна ORCID: 0000-0002-2058-1485

Технічні редактори:

Алейніков Дмитро Олександрович

Бобруйко Марія Олексіївна

Іноземні члени:

Анна Данута Випих Γавронська, доктор гуманітарних наук, професор, ректор Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща).

Міровська Маріола, керівник Департаменту соціальної роботи і охорони здоров’я в Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща).

Денис Мірошников, уповноваженої особи ректора з питань Східного партнерстватаАкадемії прикладних наук Вінсента Поля в Любліні (Республіка Польща).