Випуск № 1, 2016

«НАУКОВИЙ ВІСНИК УМО. СЕРІЯ. ПЕДАГОГІКА»

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ВИДАННЯ

 

Збірник затверджено рішенням вченої ради Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Протокол № 3 від 28.04. 2016 року