Випуск № 2, 2016

«НАУКОВИЙ ВІСНИК УМО. СЕРІЯ. ПЕДАГОГІКА»

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ВИДАННЯ

  

Збірник затверджено рішенням вченої ради Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Протокол № 7 від 27.10.2016 року