Випуск № 3, 2017

«НАУКОВИЙ ВІСНИК УМО. СЕРІЯ. ПЕДАГОГІКА»

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ВИДАННЯ

  

Збірник затверджено рішенням вченої ради Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Протокол № 7 від 10.09.2017 року