Випуск № 4, 2019

«НАУКОВИЙ ВІСНИК УМО. СЕРІЯ. ПЕДАГОГІКА»

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ВИДАННЯ

  

Збірник затверджено рішенням вченої ради Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Протокол №5 від 13.06.2019 року

 

Зміст:

Філяс Лідія   ФЕНОМЕН АНТИЧНОГО ТЕАТРУ В СТРУКТУРІ ШКІЛЬНОГО УРОКУ ІСТОРІЇ

Сіданіч І. Л., Бєлодєд Я. П.   ЧИННИКИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ

Говоруха Н. О.   ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЗМІН У СУСПІЛЬСТВІ

Вініченко А. А., Дорохов О. О.   ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ДО ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Печененко В. О.   ФЕНОМЕН ЗОРОАСТРИЗМУ В ІСТОРІЇ ІРАНУ

Постоєва О. Г., Корнійчук Р. А.   ПРО ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Вініченко А. А., Радченко Д. В.   ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ ДО ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

Вініченко А. А., Торшина Л. О.   ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, СПРЯМОВАНОЇ НА ДОПОМОГУ ВИХОВАНЦЯМ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ