Випуск № 5, 2020

«НАУКОВИЙ ВІСНИК УМО. СЕРІЯ. ПЕДАГОГІКА»

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ВИДАННЯ

  

Збірник затверджено рішенням вченої ради Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Протокол № 5 від 18.06.2020 року

 

Зміст:

Zuzana Brčiaková   VPLYV RODINNÉHO PROSTREDIA NA ZÁŠKOLÁCTVO AKO JEDEN ZO SOCIÁLNO-PATOLIGICKÝCH JAVOV

Oleh Dorozhovets   ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG V KONTEXTE AKTUÁLNYCH ZMIEN VZDELÁVACEJ SÚSTAVY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Miriama Pačnárová   SÚČASNÉ SOCIÁLNE PREMENY NA SLOVENSKU

Bohuslav Stupák   PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN AND THE POSSIBILITY OF DETERMINING THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF MOTOR COMPETENCIES

О.Г. Бенч   ТРАДИЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ХОРОВОГО СПІВУ

В. Кляйн, В. Шилонова, В. Гладуш   ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ СЛОВАЧЧИНИ – СУЧАСНИЙ ТРЕНД ДУХОВНОСТІ

Т. В. Короід   СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

О.Г.Курган   РОЗВИТОК ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Ю.В. Остапенко   ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯМ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Ю.М. Соколова     ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАМЕНТУ В ОСІБ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ