Випуск № 4, 2017

 

«НАУКОВИ ВІСНИК УМО. СЕРІЯ. ЕКОНОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ»

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ВИДАННЯ

Збірник затверджено рішенням вченої ради Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Протокол № 7 від 07.12.2017 року