Постоєва Ольга Георгіївна

Постоєва Ольга Георгіївна

доцент кафедри
кандидат педагогічних наук
E-mail
olga postoyeva@outlook.com
Інформація

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/F-5624-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-1167-636X 

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&pli=1&user=Pl5s83oAAAAJ

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, спеціальність «Управління персоналом».

Досвід роботи

 • Розроблення та викладання навчальних курсів: «Інноваційний менеджмент», «Економіка підприємства», «Управління інноваціями», «Бізнес-планування», «Державне регулювання економіки», «Методика викладання економічних дисципліносвітнього рівня бакалавр та магістр. Володіння навичками використання у навчальному процесі ігрових форм навчання. Вільне володіння англійською мовою (рівень В2).
 • Загальний стаж – 22 роки;
 • Стаж науково-педагогічної діяльності – понад 19 років.

Тема кандидатської дисертації

«Економічне виховання учнів ліцею бізнесу засобами навчально-ігрової діяльності», за спеціальністю 13.00.04 – Теорія та методика виховання

Громадська активність

Робота у редакційній колегії  Електронного науково-практичного журналу «Науковий вісник УМО. Серія. Педагогіка» В.3 (2017).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Участь у науково-дослідній темі кафедри на громадських засадах: «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика» (РК 0116U007183) (2016–2020 рр.);

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки) 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Шевчик О. Г. Сучасні наукові дослідження синергетики в економіці//Наковий вісник УМО. Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. Випуск 1. Частина 1. 344 с. Електрон. опт. диск [електронний ресурс]. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/V_1/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA.pdf - С. 334—344.
 2. Шевчик О. Г. Використання економічних ігор для розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів // Науковий вісник УМО. Серія «Економіка та управління». Електронне науково-практичне видання. Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. Вип.2. Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/ekonomika/V_2/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BA.pdf
 3. Постоєва О. Г. Подолання бідності шляхом управління економікою родини / О. Г. Постоєва // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: електронне наук.-практ. вид.: зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ – Суми, 2017). – Режим доступу: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-26-04 – 0,26 друк. арк.
 4. Постоєва О. Г. Приватизація державних підприємств з урахуванням досвіду Аргентини як один із шляхів підвищення конкурентоспроможності економіки України / Постоєва О. Г. // Науковий вісник УМО. Серія: Економіка та управління. – 2017. – №3 – Режим доступу: http://umo.edu.ua/ekonomika

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні два роки)

 1. І Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій». 30.03.2016 р., м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів»; 18 травня 2016 року, м. Київ;
 3. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти». Організатори: НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Інститути ППО України, 27 травня 2016 р.
 4. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Дні науки – 2016: наука і практика в професійній діяльності фахівців» у межах І Всеукраїнського фестивалю студентських наукових робіт «Молодь науки – 2016: теоретичні та прикладні аспекти наукової діяльності». Організатори:  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Навчально-науковий Інститут менеджменту та психології.18 травня 2016 р., м. Київ.
 5. HR-Форум «Політика рівності на робочому місці». 24 травня 2016 року в НСК «Олімпійський».
 6. Звітна конференція «Індекс корпоративної рівності 2016»  в НСК «Олімпійський» 25 листопада 2016 р.
 7. Науково-методичному семінарі «Мовні та професійні вимоги для науково-педагогічного працівника», 27.01.2016 р., ДВНЗ УМО НАПН України.
 8. Науково-методичний семінар «Засоби пізнання особистості в контексті відповідальності менеджера» 13.02.2016 р., ДВНЗ УМО НАПН України, Київ.
 9. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», м. Київ-Суми, 26-28 квітня 2017 р.
 10. Міжнародний семінар «Проектний офіс в структурі сучасного навчального закладу», 1 червня 2017 р., м. Київ.
 11. Міжнародні змагання студентських проектів з соціального підприємництва Enactus Ukraine, 27 травня 2017 в м. Київ.
 12. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти». Організатори: НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Інститути ППО України, 26 травня 2017 р.
 13. VIІ-й Всеукраїнський семінар  «Забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ  на засадах клієнтоорієнтованого підходу»,  30 травня 2017 р., м. Київ.
 14. Фокус-група з енергетичної реформи «Програма комунікації реформ в Україні»  20 квітня 2017 року  у коворкінгу «Часопис»
 15. Презентація результатів українсько-литовського проекту: «Розвиток духовного контексту виховання в глобалізованому світі», м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України, 31.03.2017 р.
 16. Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених  «Наука і молодь 2017: Пріоритетні напрями глобалізаційних змін», м. Київ, 19 травня 2017 р.
 17. Науково-методологічний семінар «Вплив економічної  безпеки на конкурентоспроможність персоналу» 22.02.2017 р.
 18. Panel Discussion «Macroeconomic Outlook & Forecast for Ukraine», November 13, 2017, Kyiv, The American Chamber of Commerce in Ukraine.
 19. International meeting, devoted to Ukrainian Export Promotion to Canada «SheTalks» з Вірджинією Літлджон (США) та Деборою Юден (Канада). Організатори: Export Promotion Office / Офіс з Просування Експорту та Canada-Ukraine Trade and Investment Support project - CUTIS, Kyiv, November 23, 2017.
 20. International meeting, devoted to Anticorruption Transformation in State Leasing, Kyiv, Deloitte, Prozorro, November 24, 2017.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виставка «Освіта та кар’єра». Круглий стіл з обміну досвідом співпраці науковців та педагогів-практиків з розроблення інноваційних навчальних ресурсів, модернізації змісту професійної освіти і навчання; 17 листопада 2016 року, м. Київ

Підвищення кваліфікації

НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 142179, за категорією «Викладачі-тьютери (організатори) дистанційного навчання ВНЗ III-IV рівнів акредитації», 12.09.2015 р.