1 квітня 2015 року відбувся кафедральний науковий семінар на тему «ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКА ПОЛІТИКА ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

1 квітня 2015 року відбувся кафедральний науковий семінар на тему «ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКА ПОЛІТИКА ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Світова економічна криза не оминула країну, болісно зачепивши майже всі галузі економіки, тисячі компаній і мільйони громадян. Захист національної економіки здійснюється за рахунок протекціонізму,який в широкому розумінні являє собою систему політико-економічних стосунків між суб’єктами міжнародних економічних відносин, що укладаються з приводу цілеспрямованої підтримки і стимулювання державою суб’єктів власної економіки як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках з метою захисту та реалізації національних економічних та політичних інтересів.

Було надано визначення наднаціональності, як нової політичної концепції, що полягає у виконанні державами навіть тих рішень, які вони не підтримують або навіть категорично виступають проти них; економічного націоналізму, що є такою формою ідеології і дії, в якій всі чинники та складові, котрі творять націю, в кінцевому результаті об’єднані для генерації енергії економічного творення на благо всієї нації і кожного індивідуума зокрема.

Розкрито позитивні сторони протекціоністської політики та розглянуто аргументи проти протекціонізму, важливим з яких є загроза монополізації: захист від зовнішньої конкуренції може допомогти монополістам встановити повний контроль над внутрішнім ринком.

Тема наукового семінару викликала жваву дискусію серед присутніх викладачів кафедри, відбулося обговорення питань сучасного стау економіки країни, висловлено погляди стосовно зростання відкритості вітчизняної економіки, яке повинне відбуватися узгоджено зі збереженням суверенності економічної політики.

зав.кафедрою, д.держ.упр.,
доцент Е.В. Алейнікова.