16-18 лютого 2016 року відбудеться VІІ Міжнародна науково - практична конференція «Інтегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами , проектами»

16-18 лютого 2016 року відбудеться VІІ Міжнародна науково - практична конференція «Інтегроване стратегічне управління, управління портфелями, програмами , проектами»

Організатори:  Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Українська асоціація управління проектами.

Тематика конференції  визначається наступними секціями:

Секція 1. Інтеграція стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами: моделі, методи та технології

  • Прогнозне забезпечення стратегічного управління, управління проектами і програмами.
  • Моделі та методи стратегічного управління, управління проектами і програмами.
  • Маркетингові стратегії в сучасних умовах.
  • Формування портфеля проектів організації.
  • Система збалансованих показників.
  • Оптимізація бізнес-процесів організацій.
  • Інформаційні технології у стратегічному управлінні, управлінні портфелями, програмами, проектами.

Секція 2. Управління ІТ проектами

  • Виступ експертів з управління ІТ проектами.

Секція 3. Застосування ефективних технологій управління на практиці

  • Виступ експертів-практиків з управління.
  • Виступи випускників спеціальності «Управління проектами» з доповіддю про власні професійні досягнення.