ПОЧАТОК НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УМО» ЗА ПРОГРАМОЮ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В М. ЧЕНСТОХОВА (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

ПОЧАТОК НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЗВО «УМО» ЗА ПРОГРАМОЮ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В М. ЧЕНСТОХОВА (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

В лютому 2020 року здобувачі вищої освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології УМО вдруге приймають участь у Програмі академічної мобільності, яка започаткована у 2018 році за ініціативи директорки Навчально-наукового інституту менеджменту та психології О. В. Алейнікової.

Організація навчального процесу за програмою академічної мобільності здійснюється згідно до Угоди про співпрацю між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та Університет імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща) від 01.06.2016 р.

В Програмі академічної мобільності у 2019-2020 навчальному році приймають участь три здобувача вищої освіти ДЗВО «УМО» першого, другого та третього курсів освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальностей «Психологія» та «Менеджмент»: Максим Возняк, Анастасія Дубініна, Віталій Герасименко.

За програмою академічної мобільності передбачено вивчення на базі Університету імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Республіка Польща) таких дисциплін: спеціальна педагогіка, медіація в соціальній роботі, методика соціальної роботи, підготовка соціального проекту, суспільна діяльність, психосоціальна геронтологія.

Бажаємо здобувачам вищої освіти ДЗВО «УМО» отримати нові знання та покорити європейські освітні вершини, натхнення, креативності, наснаги та наполегливості!