В ННІМП УСПІШНО ПРОЙШОВ ЗАХИСТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОПП «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ»

В ННІМП УСПІШНО ПРОЙШОВ ЗАХИСТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОПП «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ»

20 травня 2022 р. у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «УМО» року успішно відбувся захист кваліфікаційних робіт  другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП «Управління проєктами», спеціальності «Менеджмент», групи УП-20-Г1.

Незважаючи на воєнний стан у країні, захист відбувся на високому науково-професійному рівні з дотриманням академічної доброчесності, нормативних та безпекових вимог. На початку атестації здобувачів вищої освіти привітали: ректор ДЗВО «УМО» Микола Олексійович Кириченко, голова екзаменаційної комісії, професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Любов Олександрівна Кібальник, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «УМО» Олег Михайлович Спірін, директор ННІМП ДЗВО «УМО» Тетяна Євгенівна Рожнова та завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО» Євген Григорович Карташов.

За результатами захисту кваліфікаційних робіт всі члени екзаменаційної комісії, в тому числі й  професор кафедри Оксана Анатоліївна Ковтун, доцент кафедри Галина Віталіївна Бережна, відмітили високий рівень підготовки робіт здобувачів вищої освіти, володіння загальними та професійними компетентностями,, уміння застосовувати набуті теоретичні знання в практичних проєктах.

Бажаємо нашим здобувачам подальшого успіху в реалізації розроблених проєктів!

Разом наближаємо Перемогу! Ми разом, ми переможемо! Все буде Україна!!!