Державна регіональна політика: виклики, ризики, можливості

Державна регіональна політика: виклики, ризики, можливості

12 квітня 2021 року на платформі ZOOM із трансляцією на Youtube відбулися Слухання на тему: "Державна регіональна політика: виклики, ризики, можливості", організовані Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування спільно з Міністерством розвитку громад, територій та громадською організацією «Інститут громадянського суспільства».

Більше двох годин жвавих виступів та обговорень з питань стану та розвитку державної регіональної політики з презентацією програм, новел законодавства, практики та досвіду від усіх зацікавлених сторін.

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів, а також здобувачі вищої освіти спеціальностей: «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у рамках вивчення навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» разом із лектором -Тетяною Букорос, кандидатом політичних наук, доцентом, професором кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО» долучилися у якості слухачів до зустрічі з тематики "Державна регіональна політика: виклики, ризики, можливості".

Учасники комітетських слухань у режимі відеоконференції обговорили стан справ у сфері формування та реалізації державної регіональної політики в контексті можливостей для розвитку територіальних громад, регіонів та України в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів і загроз, окреслили пріоритети законодавчої діяльності у цій сфері.

Відкрив слухання Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, який звернувся до учасників під час слухань долучитися до пошуку відповідей на питання:

  • якими мають бути ключові цілі та завдання державної стратегії регіонального розвитку;
  • яким має бути територіальний підхід до планування публічних інвестицій в регіональний розвиток;
  • наскільки ефективно та прозоро використовуються кошти Державного фонду регіонального розвитку;
  • які зміни необхідні для покращення ситуації,
  • якою має бути регіональна політика держави на Донбасі в контексті ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо запровадження зони, покликаної сприяти залученню інвестицій у регіон та для завершення війни?

У виступі Анатолія Ткачука, директора з питань науки та розвитку Громадської організації «Інститут громадянського суспільства», радника Ініціативи «Сприяння реалізації регіональних інвестиційних проєктів» проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) було окреслено фактори нової державної регіональної політики.

Анатолій Ткачук торкнувся стану законодавства, яке впливає на розвиток регіонів і наголосив, що у цій сфері потрібно ще багато зробити. «Державна регіональна політика - це політика, передусім, координації між Президентом, Урядом, Парламентом, обласними адміністраціями, місцевим самоврядуванням. Координація і синергія ресурсів дасть хороший результат», - підсумував він.

Вячеслав Рубльов, Голова підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування повідомив, що у Комітеті спільно з Кабінетом Міністрів, профільним Міністерством з розвитку громад та територій зроблена значна законодавча робота по завершенню реформи децентралізації.

Під час слухань відбулися три панельні дискусії. На першій, присвяченій історії становлення державної регіональної політики та новим викликам, учасники обговорили питання зовнішніх та внутрішніх викликів: військового конфлікту, демографії, непродуктивної економіки, недотримання правил стратегічного планування та фінансування, територіальних диспропорцій, юридичної рамки формування та реалізації політики. Під час другої дискусії обговорено питання стратегічного планування регіонального розвитку та фінансування проектів регіонального розвитку - досвід, можливості, проблеми та способи їх подолання; державну стратегію регіонального розвитку 2027 - завдання на середньострокову перспективу; роль інституцій та партнерства у регіональному розвитку.

Під час панельної дискусії «Державна регіональна політика - роль інституцій у розвитку громад, регіонів, держави» відбулося представлення законопроєктів про внесення змін до законів «Про засади державної регіональної політики», «Про стимулювання розвитку регіонів» та інших ініціатив органів публічної влади в Україні щодо регіонального розвитку, а також обговорено можливості координації різної політики у регіональному вимірі.

На Слуханнях були представленні практично всі регіони України.

Здобувачі вищої освіти змогли долучитися до одного з механізмів публічної політики - стислого й ефективного інформаційного обміну між представниками громадянського суспільства і народними депутатами України. Міжсекторне партнерство в дії - у форматі широкої комунікації.

Кафедра публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО» активно співпрацює із стейкхолдерами освітніх програм, що забезпечує кафедра, а саме:освітньо-професійних програмам (далі ОПП) підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти «Управління проєктами», спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»; освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Користуючись нагодою, презентуємо продукти публікаційної діяльності науково-педагогічних працівників кафедри із проблематики державної регіональної політики, ролі інституцій у розвитку громад, регіонів, держави - навчальні посібники та монографії з управління проєктами, публічного управління, державної та регіональної політики публічного управління, - більшість з яких підготовлено Євгеном Карташовим, доктором наук з державного управління, доцентом, завідувачем кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

Щиро дякуємо за запрошення на Слухання Михайлу Дяденку, здобувачу вищої освіти ОПП «Публічне управління та адміністрування» Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»!

Інформацію підготовлено з використанням матеріалів порталу https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/206204.html

Посилання на Youtube трансляцію заходу у записі: https://www.youtube.com/watch?v=EkI9szgUS70