І Всеукраїнський з’їзд вищих навчальних закладів державної форми власності

І Всеукраїнський з’їзд вищих навчальних закладів державної форми власності

5 червня 2015 року відбувся І Всеукраїнський з’їзд вищих навчальних закладів державної форми власності у приміщенні Київського національного торговельно-економічного університету. 627 делегатів представляли 279 ВНЗ України.

Від ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України  було делеговано представників, яких було обрано на загальних зборах трудового колективу: проректора з навчально-виховної роботи, професора С. Ж. Лазаренка, в.о. директора Інституту менеджменту та психології, завідувача кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін, проф. О.В. Алейнікову, начальника відділу  організації кадрової та правової роботи С.П. Касьяна.

На початку засідання голова з’їзду, ректор КНТЕУ Мазаракі А.А. зачитав привітання Президента України Порошенка Петра Олексійовича учасникам зібрання та лист від Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Лілії Михайлівни.

До складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти шляхом голосування було обрано дев’ять представників вищих навчальних закладів України державної форми власності.

Дудника Юрія Павловича, першого заступник директора Інституту післядипломної освіти, к.пед.н. (Київський національний університет будівництва і архітектури) – 416 голосів; Бондаренка Віктора Дмитровича, зав. кафедри культурології, д.філос.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) – 357 голосів; Лакиду Петра Івановича, директора Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства, д.с.-г.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (Національний університет біоресурсів і природокористування України) – 247 голосів; Вижву Сергія Андрійовича, зав. кафедри геофізики, д.геол.н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – 236 голосів; Чугунова Ігора Яковича, зав. кафедри фінансів, д.е.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України (Київський національний торговельно-економічний університет) – 229 голосів; Медведєва Володимира Костянтиновича, зав. кафедри радіотехнічних та спеціальних військ, к.військ.н., проф. (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського) – 214 голосів; Волосовця Олександра Петровича, начальника відділу освіти і науки – заступника директора Департаменту кадрового менеджменту, освіти та науки, д.мед.н, проф., заслуженого діяча науки і техніки України (Міністерство охорони здоров’я України) – 182 голоси; Назарова Івана Володимировича, професора кафедри організації судових і правоохоронних органів, д.ю.н., доц. (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) – 179 голосів; Храпатого Сергія Вікторовича, головного спеціаліста відділу з питань освіти і науки, молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики, д.ф.-м.н., доц. (Секретаріат Кабінету Міністрів України) – 162 голоси.

Результати голосування ухвалено рішенням з’їзду одноголосно.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти — один із органів управління у сфері вищої освіти, створення якого передбачено Законом України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року, що набрав чинності 6 вересня 2014 року. Агентство є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.