ІV Міжнародна науково-практична конференція  МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОСВІТА.

ІV Міжнародна науково-практична конференція МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ОСВІТА.

      

    

    

   

Міністерство освіти і науки України
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Кафедра вищої математики та інформатики

 Дата проведення: 12-14 червня 2015 р.

 Місце проведення: Луцьк-Світязь.

Очікується участь науковців з України, Польщі, Білорусі, Росії, Швеції, США.

Тематичні напрямки роботи конференції: 

  • Математичне моделювання та системний аналіз; фінансова та актуарна математика;
  • Диференціальні рівняння та математична фізика;
  • Математичний аналіз та теорія функцій;
  • Інтелектуальні системи та середовища;
  • Використання систем комп'ютерної математики в наукових дослідженнях та освіті;
  • Педагогічне проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичного циклу;
  • Фундаментальні та прикладні питання комп'ютерної інженерії;
  • Організаційні питання та програмне забезпечення навчального процесу;
  • Методика навчання математики та інформатики у вищій школі.

читати далі:

ІV Міжнародна науково-практична конференція