Колектив кафедри вітає  Жукову Ірину Віталіївну  з успішним захистом дисертаційного дослідження!

Колектив кафедри вітає Жукову Ірину Віталіївну з успішним захистом дисертаційного дослідження!

19 лютого 2021 року об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління, на тему: «Державно-громадська комунікація: становлення та розвиток в Україні» за спеціальністю 25. 00. 01. – теорія та історія державного управління заступника директора ННІМП з навчально-виховної роботи, кандидата наук з державного управління, доцента Жукової Ірини Віталіївни.

Науковий консультант – доктор наук з державного управління, професор, академік Української технологічної академії Козаков Володимир Миколайович, професор кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин.

Офіційні опоненти:

Доктор наук з державного управління, доцент, Заслужений економіст України Акімов Олександр Олексійович, начальник відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення.

Доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Родченко Лариса Михайлівна,  професор кафедри менеджменту Донбаської державної машинобудівної академії.

Доктор наук з державного управління, доцент Руденко Ольга Мстиславівна, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій Національного університету «Чернігівська політехніка». 

 

Колектив кафедри публічного управління і проектного менеджменту вітає

Жукову Ірину Віталіївну

з успішним захистом дисертаційного дослідження і бажає подальшої успішної реалізації перспективних проєктів і планів в освітній та науковій діяльності!