ПРО ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОГРАМА ЄС «ГОРИЗОНТ 2020», НАВЧАННЯ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ КОНТАКТНИХ ПУНКТІВ»

ПРО ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОГРАМА ЄС «ГОРИЗОНТ 2020», НАВЧАННЯ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ КОНТАКТНИХ ПУНКТІВ»

26 листопада 2015 р. науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, науково-організаційного відділу Університету менеджменту освіти взяли участь у Міжнародній конференції «Програма ЄС «Горизонт 2020», навчання для національних та регіональних контактних пунктів», що проходила в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

«Горизонт 2020» – нова програма ЄС з досліджень та інновацій на період 2014–2020 рр. із загальним бюджетом 80 млрд. євро.

Програма покликана сприяти збільшенню кількості інноваційних  технологій, відкриттів і перспективних розробок завдяки підтримці ідей у їх проходженні з наукових лабораторій на ринок. Вона ґрунтується на трьох основних сферах – передовій науці, індустріальному лідерстві  і соціальних викликах, здійснює підтримку широкого спектру діяльності – від демонстраційних проектів  до інновацій, готових до виходу на ринок.

Вітальним словом роботу конференції відкрили Максим Стріха – заступник Міністра освіти і науки України, Віктор Мартинюк – проректор з наукової роботи КНУ ім. Тараса Шевченка.

На пленарному засіданні розглядалися питання імплементації Програми «Горизонт 2020», участі інституцій НАНУ у Програмі, також надано експертну оцінку науково-інноваційній системі України та зроблено загальний огляд Робочої програми на 2016–2017 рр.

Далі конференція проходила у формі семінару-навчання  для національних та регіональних контактних пунктів. Обговорювалися  питання співробітництва між Україною та ЄС у сфері науки і технологій,  фінансові та юридичні аспекти участі у Програмі «Горизонт 2020», особливості конкурсних проектів програми відповідно до затверджених напрямів.

Отже, зважаючи на результати роботи конференції, можна стверджувати, що Рамкова програма з досліджень та інновацій ЄС «Горизонт  2020» дає змогу українським науковцям у сфері фундаментальних досліджень не лише продемонструвати свої наукові надбання, а й інтегруватися до Європейського дослідницького простору.