УСПІШНО ПРОЙШОВ ЗАХИСТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОПП «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

УСПІШНО ПРОЙШОВ ЗАХИСТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ОПП «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

Протягом 29-30 травня 2023 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  продовжила свою роботу екзаменаційна комісія зі спеціальності 073 «Менеджмент», ОПП «Управління проектами».

 

Протягом зазначеного періоду у Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «УМО» року успішно відбулися захисти кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП «Управління проектами», спеціальності «Менеджмент», групи УП-21-Г1.

 

Вітаємо наших здобувачів із цією визначною подією та досягненням цілі – отримання звання магістра з Управління проектами!

 

Незважаючи на воєнний стан у країні, технічні складнощі, захист відбувся на високому науково-професійному рівні з дотриманням академічної доброчесності, нормативних та безпекових вимог. На початку атестації здобувачів вищої освіти вітали: голова комісії – учена секретарка Університету, т.в.о. завідувача, професорка кафедри моделювання економіки і бізнесу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького,  докторка економічних наук, професорка Кібальник Л.О., заступник голови комісії, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор філософії, професор Кириченко М.О., директорка ННІМП ДЗВО «УМО», кандидатка педагогічних наук, доцентка Рожнова Т.Є. та завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО» Мороз В.В., кандидат наук з державного управління, доцент.

 

За результатами захисту кваліфікаційних робіт всі члени екзаменаційної комісії, в тому числі й професорка кафедри, Гарант ОП Ковтун О.А., кандидатка наук з державного управління, професорка, а також доцентка кафедри Бережна Г.В., кандидатка економічних наук, доцентка, відмітили високий рівень підготовки робіт здобувачів вищої освіти, володіння загальними та професійними компетентностями, уміння застосовувати набуті теоретичні знання в практиці проектного менеджменту.

 

Бажаємо нашим здобувачам подальшого успіху в професійній діяльності задля розбудови сфери публічного управління та адміністрування у відновленій та квітучій Україні!

 

Разом наближаємо Перемогу! Все буде Україна!!!