В ННІМП УСПІШНО ПРОЙШОВ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

В ННІМП УСПІШНО ПРОЙШОВ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

21 травня 2022 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» працювала екзаменаційна комісія зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» у складі: Драган І.О. - голова комісії, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка», професор, доктор наук з державного управління, доцент; Муранова Н.П. - заступниця голови комісії, проректорка з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти», докторка педагогічних наук, професорка; Карташов Є.Г. - член комісії, завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, доктор наук з державного управління, професор; Дегтярьова І.О. - членкиня комісії, професорка кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, докторка наук з державного управління, професорка; Ковтун О.А. - членкиня комісії, професорка кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, кандидатка наук з державного управління, доцентка.

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» група ДС-20-Г2 успішно склали кваліфікційний іспит.

Комісією було відзначено високий рівень підготовки здобувачів щодо розв’язання складних завдань і проблем у сфері публічного управління та адміністрування, здатність проводити наукові дослідження, здійснювати аналітичні процедури щодо публічної сфери, розв’язувати складні завдання та реалізовувати їх в практичній діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

Разом працюємо задля Перемоги!! Все буде Україна!!