вивчення дисципліни «Етика бізнесу»

вивчення дисципліни «Етика бізнесу»

09 лютого 2022 року під час вивчення дисципліни «Етика бізнесу», яка передбачена циклом дисциплін вільного вибору за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності  073 «Менеджмент» здобувачі першого рівня вищої освіти (бакалавр) мали можливість познайомитися з особливостями ділового етикету в різних країнах світу.

Також, здобувачами освіти було проаналізовано досвід країн щодо проблеми ділового етикету у бізнес-сфері та представлено під час онлайн-заняття, що сприяло, в свою чергу,  забезпеченню формування такої загальної компетентності, як  здатність до проведення досліджень; спеціальній компетентності – здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.

Заняття було організовано та проведено Оксаною Дубініною, кандидатом педагогічних наук, доцентом, доцентом кафедри публічного управління та проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Під час заняття панувала дружня та творча атмосфера.

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» запрошує для здобуття нових знань усіх зацікавлених осіб.

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Facebook:
https://www.facebook.com/umo.edu.ua
https://www.facebook.com/vstupUMO
https://www.facebook.com/groups/131250777467353/?ref=share
Instagram: https://instagram.com/university_of_edu_management_
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvvxuIWlbzpWtE1pFjPoVcA