Запрошуємо Вас узяти участь у ХІV міжнародній конференції та Всеукраїнських науково-практичних семінарах

Запрошуємо Вас узяти участь у ХІV міжнародній конференції та Всеукраїнських науково-практичних семінарах

 

 

 

Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Полтавська обласна державна адміністрація
Полтавська міська рада
Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України
Інститут обдарованої дитини НАПН України
Державна пенітенціарна служба України
Міжнародна макаренківська асоціація
Українська асоціація А. С. Макаренка
Російська макаренківська асоціація
Італійська макаренківська асоціація
Лабораторія “Макаренко-реферат” Марбурзького університету, ФРН
Сиктивкарський державний університет, Росія
Педагогічний університет імені Комісії національної освіти в Кракові, Польща
Міжнародна академія педагогічної освіти
Нижегородський державний педагогічний університет імені Козьми Мініна, Росія
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського

 ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас узяти участь у ХІV міжнародній конференції «Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна» та Всеукраїнських науково-практичних семінарах «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління інноваційними проектами», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві».

Конференція та семінари проводяться на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 12-13 березня 2015 року.

 НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Психолого-педагогічні та етико-естетичні орієнтири професійного розвитку особистості у поглядах видатних вітчизняних педагогів.
 • Свобода професійного Я вчителя в гуманістичній філософії А. С. Макаренка та І. А. Зязюна.
 • Професіогенетичний дискурс життєтворчості А. С. Макаренка.
 • Педагогіка Добра і Краси І. А. Зязюна: філософський прогноз прийдешнього дня української освіти.
 • Людинознавчі традиції наукової школи академіка І. А. Зязюна.
 • Інноваційні та компаративістські аспекти формування особистості майбутнього педагога та освітнього керівника.
 • Педагогіка професійної діяльності: у пошуках гармонії вітчизняних традицій і європейських цінностей.
 • Професійна культура і професійна самосвідомість освітнього менеджера.
 • Компетентнісні аспекти управління проектною діяльністю.
 • Менеджмент інноваційної діяльності в специфічних реаліях освітньо-гуманітарної сфери.
 • Теоретико-методичне забезпечення підготовки магістрів за спеціальністю Управління інноваційною діяльністю.
 • Система студентського самоврядування як освітньо-професійний феномен.

 

Форми участі в роботі конференції:

 • виступ на  пленарному засіданні (10 хв. )
 • виступ на секційному засіданні (5 хв.)
 • участь у роботі семінарів без публікації
 • публікація матеріалів без участі в семінарах.

 

КАЛЕНДАР МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • прийом тез доповідей і оплата до 16 лютого 2015 року
 • прийом статей і оплата до 6 березня 2015 року (за поштовим штемпелем)
 • дні роботи – 12-13 березня 2015 р.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Організаційний внесок - 100 грн. (харчування, екскурсії, програма, папка учасника).

Оплата здійснюється поштовим переказом на адресу, зазначену нижче.

Витрати на проїзд та проживання несе сторона, яка направляє учасника.

ПЛАНУЄТЬСЯ ВИДАННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ І ТЕЗ

Поліграфічні витрати: вартість 1 стор. публікації в збірнику наукових праць складає 25 грн., вартість  збірника 50 грн.; публікація 1 стор. тез доповідей – 20 грн., вартість збірника – 35 грн. (пересилка збірника здійснюється Новою поштою за рахунок отримувача). Оплата здійснюється поштовим переказом на адресу, зазначену нижче.

Статті будуть надруковані у збірнику наукових праць "Витоки педагогічної майстерності", що уходить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Постанова президії Вищої атестаційної комісії України від 22 грудня 2010 р., № 1-05/8), № 15 (І півріччя 2015 року) чи № 16 (ІІ півріччя 2015 року) залежно від терміну надходження.

 1. Статті повинні містити такі елементи: постановка проблеми; її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій із проблеми; виділення невирішених її частин; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок із напряму.
 2. Параметри сторінки: формат А4 (210x297мм), орієнтація книжкова, поля – 2 см з усіх боків, вирівнювання за шириною. Сторінки без нумерації. Відступ першого рядка 1,25 см, інтервал між рядками полуторний. Орієнтовний обсяг матеріалів публікацій складає 8–12 сторінок. Рисунки, діаграми прохання подавати в чорно-білому виконанні та дублювати окремо у форматі PDF.
 3. Матеріал статті розташовується у такій послідовності:

 

           УДК    (шрифт напівжирний, вирівнювання по лівому краю )

           Ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю)

           Місце роботи (повна назва установи, місто, країна )

 

Назва статті

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

Анотація – українською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині,12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Ключові слова: українською мовою(курсив, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Текст(Times New Roman, 14 пунктів, із вирівнюванням по ширині, відступ абзацу 1,25, інтервал – 1,5). Посилання на літературу в квадратних дужках по тексту (напр.: [4, с. 12; 5, с. 6]).

Список використаних джерел

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

Рекомендована кількість джерел – 5-10, список оформлений згідно з прийнятим державним ДСТУ 7.1.:2006 та ДСТУ 3582-97, курсив, вирівнювання по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25.

 

Ініціали та прізвище автора/авторів – російською мовою (окремий абзац з вирівнюванням по ширині,12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Місце роботи (установа, місто, країна) – російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Назва статті – російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Анотація – російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Ключові слова – російською мовою (курсив, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Ініціали та прізвище автора/авторів – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Місце роботи (установа, місто, країна) – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Назва статті – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25)

Анотація – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25, кількість слів 230-250).

Ключові слова – англійською мовою (курсив, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, 12 пунктів, відступ абзацу 1,25).

Електронний варіант статті просимо попередньо надіслати для схвалення редакційної колегії на електронну адресу:

E-mail: pedpoltava@rambler.ru (Жданова-Неділько Олена Григорівна, тел. 0501496980).

і при отриманні позитивної відповіді надіслати копії квитанції про оплату ЕЛЕКТРОННИМ ЛИСТОМ.

Для публікації тез передбачається випуск збірника матеріалів. Вимоги до публікації тез:

 1. Обсяг до трьох сторінок.
 2. Параметри сторінки (див. пункт 2 вимог до наукових статей).
 3. Матеріал тез розташовується у такій послідовності:

 

Назва тез доповіді

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

Ініціали та прізвище автора/авторів

(окремий абзац із вирівнюванням по правому краю)

Місце роботи (повна назва установи, місто, країна )

           Текст

           (Times New Roman, 14 пунктів, із вирівнюванням по ширині, відступ абзацу 1,25)

Література

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру; оформлена згідно з прийнятим державним стандартом ДСТУ 7.1.:2006 та ДСТУ 3582-97).

Копії квитанції просимо ОБОВ’ЯЗКОВО ПРОДУБЛЮВАТИ ЕЛЕКТРОННИМ ЛИСТОМ на електронну адресу з поміткою «Матеріали тез доповідей».

E-mail: pedkonfer@rambler.ru (Шульга Ірина Анатоліївна, тел. 0508239130)

Для опублікування необхідно надіслати на адресу оргкомітету:

 1. Електронний варіант тексту статті (тез) та заявку за нижче поданим зразком (окремі файли!).
 2. Поштову квитанцію про оплату.
 3. У заявці просимо вказати номер відділення «Нової пошти» Вашого населеного пункту для пересилання збірника.
 4. Для іноземних громадян вартість пересилання збірника уточнюється додатково.

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Прізвище, ім'я та по-батькові (повністю)

Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, ВНЗ

Назва статті (тез)

Контактна адреса, E_mail, номер моб. Телефону, номер відділення «Нової пошти»

Форма участі:

 • публікація без приїзду
 • публікація і виступ

Бронювання житла (так/ні, гуртожиток чи готель)

 

 

 

Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.

ОПЛАТУ за публікації та поштові перекази просимо надсилати за адресою:

Координатор конференції, секретар оргкомітету

Шульга Ірина Анатоліївна, тел. 0508239130.

кафедра педагогічної майстерності та менеджменту,

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка,

вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Україна, 36003.

Контактні телефони:

(05322) 2-58-11 (кафедра педагогічної майстерності та менеджменту)

Факс:  (0532) 56-23-13.