Запрошуємо Вас взяти участь у роботі   Всеукраїнської студентської науково-практичної  конференції

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

ШАНОВНІ ДРУЗІ ТА КОЛЕГИ !

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської студентської науково-практичної
конференції 

“Проблемні питання розвитку  економіки трансформаційного періоду”

 

До участі запрошуються студенти вищих навчальних закладів України. Конференція відбудеться 03 квітня  2015 р. у м. Рівне.

 Секційні засідання за наступними напрямками:

1.Управління фінансово-економічною та екологічною безпекою: країна, регіон, підприємство.

2.Облік, аналіз і аудит економічних ресурсів суб'єктів господарювання та їх використання.

3.Підвищення конкурентоспроможності діяльності суб’єктів господарювання в умовах модернізації економіки.

4.Економіко-екологічні аспекти ефективного використання виробничих ресурсів суб’єктами господарювання.

5.Розвиток світового господарства та міжнародних економічних відносин.

6.Актуальні проблеми теорії та практики маркетингу і логістики в Україні.

7.Інноваційні моделі економічного розвитку: теоретичне обґрунтування та досвід практичної реалізації.

8.Управління трудовими ресурсами на різних ієрархічних рівнях.

9.Математичні моделі та інформаційні технології для економіки трансформаційного періоду

Регламент доповіді: 5 хв.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

УМОВИ УЧАСТІ

Матеріали конференції будуть надруковані  у наступному Збірнику студентських наукових праць “Студентський вісник НУВГП” і надіслані всім учасникам, що сплатили організаційний внесок.  Для участі в конференції необхідно до 23 березня 2015 р. подати до оргкомітету заявку, текст статті і квитанції про сплату оргвнеску та оплату друку статті.

Організаційний внесок – 60 грн. призначений для покриття витрат на видання інформаційних листів, програми конференції, запрошень, організаційні витрати.

Вартість публікації 1 сторінки статті – 12 грн.

Платіжні реквізити для оплати оргвнеску:

 Рівненська міська молодіжна громадська  організація “Маркетинг-центр “Менеджер”, р/р 26006054700560 в Рівненській філії ПАТ КБ  „Приватбанк”, МФО 333391; код ЗКПО 26353813

Платіжні реквізити для оплати друку статті:

Національний університет водного господарства та природокористування, Код ЕДРПОУ 02071116,

Розрахунковий рахунок № 31253201213871, ГУ ДКСУ у Рівненській області, МФО 833017.

Призначення платежу: за публікацію статті в студентському віснику (ПІБ учасника).

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

1. У збірник приймаються статті українською мовою обсягом 1-4 сторінки (А4).

2. Структура статті: анотація, вступ, основна частина, список використаних джерел. Статті подаються на диску та паперовому носії.

Текстовий редактор – Word for Windows 6/0 або 7.0 (російська версія).

3. Розмір аркушу: 210х297 (А4); Поля: верхнє, ліве, праве – 2 см, нижнє – 2,5 см.

Пропонуються такі розміри шрифтів:

-   “Times New Roman”.

-   для УДК -  12 кегель, великі літери, жирний;

-   для заголовку – 12 кегель, великі літери, жирний;

-   для прізвищ авторів – 12 кегель, нормальний;

-   для назви організації і міста – 12 кегель, похилий;

-   для анотації (3-4 рядки через 1 інтервал) – 12 кегель, жирний;

-   для заголовків розділів в тексті – 12 кегель, жирний;

-   для основного тексту – 12 кегель, нормальний;

 -  для літератури (через 1 інтервал) – 10 кегель, нормальний.

4. Текст  друкується через 1 інтервал  і  вирівнюється на ширину аркуша; абзацний відступ від основного тексту – 1,0 см..

5. Прізвище (а) автора (ів), назва статті, вирівнюються по центру сторінки; текст анотації вирівнюються по лівій стороні сторінки; формули необхідно друкувати по центру, нумерація формул в кінці рядка.

Розмір формул такий: основний – 12; крупний індекс –7; дрібний індекс –5; крупний символ – 18; дрібний символ – 12.

6. Додатково подаються окремими файлами рисунки.

7. Між рядком з вказаним індексом УДК і рядком з прізвищем автора(ів), рядком з прізвищем  автора (ів) та назвою, назвою та анотацією, анотацією та текстом, текстом та переліком джерел – віддаль повинна бути в 1,5 інтервали.

8. Анотація, прізвища та ініціали авторів і їх керівників, назва статті друкується українською, англійською та російською мовами.

 

Зразок оформлення статті

УДК 628.157

 

НОВІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (трьома мовами)

 М. Є. Андрійко (3 мовами)

студент 4 курсу, група ХТ-41, навчально-науковий інститут економіки менеджменту і права (3 мовами)

 Науковий керівник: д.т.н., професор П. Д. Марко

(3 мовами)

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна (3 мовами)

 

Анотація (3 мовами)

Ключові слова (3 мовами)

 

Текст статті

 Список використаних джерел

1. Камишанська М. О. Державна власність на сучасному етапі розвитку економіки України / НАН України; Інститут економіки промисловості - Донецьк, 2003. - 144с.  

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

33000, м. Рівне, вул. Приходька, 75, корп. №2

Контактні телефони:

Відповідальний секретар: доц. Самолюк Н.М.

т. (097) 888-94-40

Відповідальні по секціях:

1 секція – кафедра фінансів та економіки природокористування – ст. викл. Подлевський А.А., e-mail: andrij_2004@ukr.net

2 секція – кафедра обліку і аудиту - доц. Міклуха О.Л., e-mail: olesya_maklai@ukr.net

3 і 4 секції – кафедра економіки підприємства – доц. Козлюк В.О., e-mail: kaf-ep@nuwm.edu.ua

5 секція – кафедра міжнародної економіки – доц. Жемба А.Й.,  e-mail: allazhemba@mail.ru

6 секція – кафедра маркетингу –   доц.   Попко О.В.,   e- mail: helen_p@mail.ua

7 секція – кафедра економічної теорії – ст. викл. Вашай Ю.В., e- mail: yul1a@mail.ru

8 секція – кафедра трудових ресурсів і підприємництва – доц. Самолюк Н.М., e-mail: samoliuk_@ukr.net

9 секція – кафедра економічної кібернетики – ст. викл. Кардаш О.Л.,  e-mail: o.l.kardash@nuwm.edu.ua

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Голова оргкомітету:

Левицька С.О. - директор ННІЕМ, д.е.н., професор.

Члени оргкомітету:

Безтелесна Л.І. -  д.е.н., проф.; Грицюк П.М. - д.е.н. проф.; Кушнір Н.Б. - к.е.н., проф.; Лазаришина І.Д - д.е.н., проф.; Мальчик М.В. - д.е.н., проф.; Павлов В.І. - д.е.н., проф.; Савіна Н.Б. - д.е.н., проф.; Сазонець О.М. - д.е.н., проф.; Самолюк Н.М. - к.е.н., доцент.

 

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

3 квітня

9.00-10.00 – Реєстрація учасників.

10.00-11.00 – Пленарне засідання.

11.00-14.00 – Секційні засідання.

14.00-14.30 – Підведення підсумків.

Заявка учасника

ВСЕУКРАЇНСЬКАСТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

“Проблемні питання розвитку  економіки трансформаційного періоду”

 

Прізвище_______________________________

Ім’я ___________________________________

По батькові_____________________________

Назва навчального закладу________________

 ______________________________________

Адреса, телефон_________________________

 ______________________________________

Студент  ____   курсу

Факультет / інститут_____________________

Назва секції____________________________

_______________________________________

Назва доповіді__________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

Для виступу потрібні технічні засоби 

_______________________________________

Контактний телефон_____________________

Електронна адреса______________________

Науковий керівник (П.І.Б., вчене звання,   науковий ступінь)________________________

________________________________________

Планую

             друк статті і доповідь на секційному засіданні

             доповідь на секційному засіданні

 

Державне агентство водних ресурсів України

Управління освіти і науки Рівненської ОДА

Спілка економістів України

Рівненське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

“Проблемні питання розвитку  економіки трансформаційного періоду”