ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ННІМП

25 травня 2022 року під головуванням завідувача кафедри, доктора наук з державного управління, професора Карташова Є.Г. відбулося онлайн засідання кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університете менеджменту освіти».

Присутні науково-педагогічні працівники кафедри обговорили ряд актуальних питань щодо стану успішності здобувачів вищої освіти та готовність кафедри до літньої екзаменаційної сесії 2021-2022 н. р.; звітів науково-педагогічних працівників з виконання індивідуальних завдань науково-дослідної роботи та моніторингу впровадження результатів наукових досліджень, їх публікаційну активність; якості підготовки кваліфікаційних робіт та подання на дипломи з відзнакою здобувачам вищої освіти ОПП «Управління проєктами», «Публічне управління та адміністрування»; стану виконавської дисципліни НПП кафедри; результатів проведення заходів в рамках Освітнього марафону та Ярмарки професій науково-педагогічними працівниками кафедри та організацію вступної компанії 2022 року; результатів проведення ІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь-2022: пріоритетні напрями глобалізаційних змін»; затвердження Програм фахових вступних випробувань та вступних випробувань у вигляді співбесіди на 2022 рік щодо вступу на другий (магістерській) рівень вищої освіти на ОПП «Публічне управління та адміністрування» та ОПП «Управління проєктами».

Членами кафедри було відзначено високий науково-методичний рівень підготовки кваліфікаційних робіт ЗВО за ОПП ОПП «Публічне управління та адміністрування» та ОПП «Управління проєктами», окремих здобувачів рекомендовано для отримання диплома з відзнакою.

В процесі обговорення вищезазначених питань було окреслено напрямки активізації публікаційної активності науково-педагогічних працівників кафедри у журналах з наукометричною індексацією, наголошено на необхідності посилити контроль за виконанням здобувачами завдань із дисциплін кафедри із фіксацією в журналах академічних груп поточних оцінок, здійснювати постійний моніторинг успішності ЗВО.

Також на засіданні кафедри було відзначено активну участь науково-педагогічних працівників в Освітньому марафоні та Ярмарці сучасних професій.

Крокуємо разом до Перемоги освітянським фронтом!!