Здобувачі освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти напряму підготовки 073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Управління проектами" розпочали наступний етап навчання під час зимової залікової сесії

Здобувачі освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти напряму підготовки 073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Управління проектами" розпочали наступний етап навчання під час зимової залікової сесії

У період зимової залікової сесії здобувачі освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Управління проектами" під час вивчення дисципліни «Інформаційні технології в управлінні проєктами», використовуючи різні сервіси (Bitrix24, MS Project, MS Excel) вчилися будувати діаграму Ганта разом із доцентом кафедри публічного управління і проєктного менеджменту Оксаною Дубініною.

Сподіваємо, що набуті теоретичні та практичні навички будуть якісно вливати на професійну діяльність майбутніх фахівців у галузі проєктного менеджменту.