Робота секції 2 «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах» під час Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь 2018: пріоритетні напрямки глобалізаційних змін»

Робота секції 2 «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах» під час Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь 2018: пріоритетні напрямки глобалізаційних змін»

На секції заслухано доповіді:

 1. Олени Валецької, здобувача вищої освіти спеціалізації «Психологія» групи ПБМ-16-Г1 ННІМП ДВНЗ «УМО», на тему: «Розвиток здатності до антиципації у майбутніх психологів під час здобуття вищої освіти»;
 2. Ольги Єкімової, здобувача вищої освіти спеціалізації «Кризова психологічна допомога в сучасних умовах» групи КПМ-16-Г1 ННІМП ДВНЗ «УМО», на тему:  «Психологічні особливості міжособистісних конфліктів у студентському середовищі та шляхи їх профілактики»
 3. Олени Захарової, здобувача вищої освіти спеціалізації «Кризова психологічна допомога в сучасних умовах» групи КПМ-16-Г1 ННІМП ДВНЗ «УМО», на тему: «Особливості міжособистісних конфліктів у ранньому юнацькому віці та засоби їх розв’язання»;
 4. Надії Кацан, здобувача вищої освіти спеціалізації «Кризова психологічна допомога в сучасних умовах» групи КПМ-16-Х1 ННІМП ДВНЗ «УМО», на тему:  «Емоційне вигорання особистості в сім'ї»;
 5. Миколи Кореня, здобувача вищої освіти спеціалізації «Кризова психологічна допомога в сучасних умовах» групи КПМ-16-Г1 ННІМП ДВНЗ «УМО», на тему: «Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі»;
 6. Юрія Кружкова, здобувача вищої освіти спеціалізації «Кризова психологічна допомога в сучасних умовах» групи КПМ-16-Г1 ННІМП ДВНЗ «УМО», на тему: «Психологічні особливості формування толерантності у менеджерів підприємницького типу»;
 7. Любові Мухіної, здобувача вищої освіти спеціалізації «Кризова психологічна допомога в сучасних умовах» групи КПМ-16-Х1 ННІМП ДВНЗ «УМО», на тему:  «Психологічний супровід прощення як фактору розвитку самосвідомості особистості»;
 8. Антоніни Муштенко, здобувача вищої освіти спеціалізації «Кризова психологічна допомога в сучасних умовах» групи КПМ-16-Г1 ННІМП ДВНЗ «УМО», на тему: «Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності підлітків»;
 9. Катерини Ніколайчук, здобувача вищої освіти спеціалізації «Психологія» групи ПБМ-16-Г1 ННІМП ДВНЗ «УМО», на тему: «Психологічні особливості розвитку креативного потенціалу майбутніх психологів»;
 10. Наталії Почапської, здобувача вищої освіти спеціалізації «Кризова психологічна допомога в сучасних умовах» групи КПМ-16-Г1 ННІМП ДВНЗ «УМО», на тему: «Подолання професійної деформації психологів засобами гештальт-терапії»;
 11. Тетяни Пшикало, здобувача вищої освіти спеціалізації «Кризова психологічна допомога в сучасних умовах» групи КПМ-16-Г1 ННІМП ДВНЗ «УМО», на тему: «Психологічні особливості самоактуалізації підлітка в умовах соціальних змін».

Протягом роботи секції 2 доповідачам було задано низку запитань з тематики доповідей, актуальних в умовах сьогодення.

Проведено загальне обговорення в режимі мозкового штурму та сформульовано чіткі висновки та психологічні рекомендації щодо впровадження результатів наукових досліджень у різні сфери суспільного життя.

Резолюція секції №2 «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах»

Учасники секції заслухали і обговорили широкий спектр теоретичних, методологічних питань з проблеми векторів особистісного розвитку та значення психологічної допомоги в сучасних умовах України.

У доповідях знайшли відображення такі питання, як психологічні особливості подружніх конфліктів у молодих сім’ях, мотивація військовослужбовців до проходження військової служби, психологічні особливості самоактуалізації особистості тощо.

 

Керівник секції:

Тетяна Володимирівна Чаусова,
доцент кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент 

Секретар секції:

Юлія Михайлівна Кримлова,
ст. викладач кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»