Участь кафедри у святкуванні 65-річчя ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Участь кафедри у святкуванні 65-річчя ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

26 жовтня 2018 р. відбулось святкування 65-річчя альма-матері багатьох фахівців у сферах педагогічної, психологічної, управлінської, економічної науки, післядипломної освіти, держуправління та у сфері ІТ – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», на якому були присутні працівники, ветерани, здобувачі вищої освіти кафедри психології та особистісного розвитку. Урочисті святкування відбулися у Великій конференц-залі Національної академії наук України.

Свято розпочалося і супроводжувалося вітальними виступами та відзначеннями нагородами і подарунками від різних учасників святкового заходу: ректора Університету Микола Олексійович Кириченко, Президента НАПН України Василя Григоровича Кременя, представників Комітету науки і освіти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Київської міської державної адміністрації, Київської міської та Шевченківської районної у м. Києві організації Профспілки працівників освіти і науки України, обласних закладів післядипломної педагогічної освіти, університетів, підвідомчих установ НАПН України, Інституту модернізації змісту освіти МОН України та ін.

Атмосферу справжнього свята створювали виступи художніх колективів, в тому числі народного співу, бандуристів, які демонстрували красу професійного вокального виконання українських пісень, що було підготовлено студентами й педагогами факультету мистецтв ім. А. Авдієвського НПУ ім. М. П. Драгоманова.

На святковий захід були запрошені ветерани кафедри психології та особистісного розвитку, в тому числі Карамушка Людмила Миколаївна, Ложкін Георгій Володимирович, Слободянюк Лариса Ульянівна, Татенко Віталій Олександрович, які доклали значні зусилля та зробили вагомий внесок у розвиток кафедри та Університету вцілому.

Святкуючи своє 65-річчя, колектив ДВНЗ «УМО» подякував та нагородив відзнаками працівників, трудова діяльність яких є прикладам вірності обраній справі у педагогічній сфері.Особливістю даного святкового заходу було те, що ветеранів ДВНЗ «УМО» було нагороджено почесною відзнакою «ЗА ЗВИТЯЖНУ ПРАЦЮ В СФЕРІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» – новою університетською нагородою, яка була запроваджена у зв’язку з відзначенням 65-річчям ДВНЗ «УМО».

З нагоди святкування 65-річчя ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" декілька працівників кафедри психології та особистісного розвитку були відзначені нагородами:

1) завідувач кафедри, д-р психол. наук, професор Лушин Павло Володимирович був нагороджений Грамотою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Виконавчого органу Київської міськрої ради (Київської міської державної адміністрації) за сумлінну працю, досягнення високої майстерності у професійній діяльності;

2) професор кафедри, д-р психол. наук, професор Бондарчук Олена Іванівна була нагороджена почесною відзнакою "За звитяжну працю в сфері післядипломної педагогічної освіти";

3) професор кафедри, канд. психол. наук, доцент Брюховецька Олександра Вікторівна отримала Почесну грамоту Національної академії педагогічних наук за вагомий внесок у розвиток національної освіти, плідну наукову та науково-педагогічну діяльність;

4) доцент кафедри, канд. психол. наук, доцент Гусєв Андрій Ігорович був відзначений Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук за вагомий внесок у розвиток національної освіти, плідну наукову та науково-педагогічну діяльність.

Кафедра психології та особистісного розвитку забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти зі спеціальності 053 «Психологія» першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання та другого (магістерського) рівня заочної форми навчання. У 2016 р. відкрито нову спеціалізацію – «Кризова психологічна допомога в сучасних умовах» у межах спеціальності 053 «Психологія», за якою здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти заочної форми навчання. З 2008 р. на кафедрі психології та особистісного розвитку відбулося 14 успішних захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.

Освітній процес на кафедрі забезпечують 15 науково-педагогічних працівників, які здійснюють викладання дисципліни професійного спрямування, проводять дослідження з метою обґрунтування методологічних та методичних аспектів особистісного розвитку й психологічної допомоги в сучасних умовах відповідно до теми НДР «Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах», щороку беруть участь в організації та роботі різних наукових масових заходах, зокрема, міжнародних.

Історія кафедри розпочинає свій відлік з 1999 р. На факультеті менеджменту кафедру психології очолював доктор психологічних наук, професор О. В. Киричук, того ж року було здійснено перший набір студентів на навчання за спеціальністю «Психологія» (група ПМ-99-Г).

У подальшому назва кафедри змінювалася: кафедра педагогіки вищої школи та практичної психології (2005 р.), кафедра загальної та практичної психології (2010 р.). Керівництво кафедрою здійснювали С. Г. Іващенко, кандидат педагогічних наук (на громадських засадах), Г. М. Бевз, кандидат психологічних наук, доцент (з 2004 р. по 2005 р.). З 2005 р. кафедру очолює д-р психол. наук, проф. Павло Володимирович Лушин.

Лушин Павло Володимирович, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку, доктор психологічних наук, професор є членом Ученої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», засновником і головою правління ГО «Українська асоціація екологічної психологічної допомоги», психологом-практиком і психотерапевтом з багаторічним досвідом дослідницької, консультативної та психотерапевтичної роботи. П. В. Лушин є автором інноваційного напряму в практичній психології та методу надання психологічної допомоги «Екофасилітація», засновником оригінальної науково-практичної школи з підготовки практичних психологів, керівником програми з соціально-психологічної реабілітації наркозалежних і людей, які живуть з ВІЛ, учасником програм Йєнського університету (США, м. Детройт, штат Мічиган), EMDR-Інституту (США, м. Лос-Анджелес, Каліфорнія), Монтклерського державного університету (США, штат Нью-Джерсі), редактором-консультантом міжнародних наукових журналів «Thinking» і «Childhood and Philosophy» (США, Бразилія), автором понад 200 публікацій, серед яких монографії з психотерапії і педагогічної психології.

За роки існування на кафедрі працювали відомі українські вчені В. О. Татенко, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук, доктор психологічних наук, професор, Л. М. Карамушка, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук, доктор психологічних наук, професор, Л. Ф. Бурлачук, доктор психологічних наук, професор, І. С. Маноха, доктор психологічних наук, професор, В. А. Семиченко, доктор психологічних наук, професор, В. В. Москаленко, доктор філософських наук, професор, Н. І. Повякель, доктор психологічних наук, професор, В. О. Скребець, доктор психологічних наук, професор, Г. В. Ложкін, доктор психологічних наук, професор, О. І. Бондарчук, доктор психологічних наук, професор та інші.

Результатом наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри є написання й публікація монографій, підручників, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, навчально-методичних комплексів, навчальних програм, наукових статей. З 2008 р. по 2018 р. кафедрою опубліковано понад 300 наукових видань.

Перспективи інноваційного розвитку кафедри – проведення досліджень з проблем соціально-психологічного конструювання форм та способів психолого-педагогічного супроводу майбутніх професіоналів в умовах постійних, малопередбачуваних змін освітнього простору. Особистісний розвиток та психологічна допомога в сучасних умовах мають високий рівень соціальної значущості, тоді як їх методологічні та методичні аспекти ще недостатньо науково розроблено в сучасній психологічній науці і практиці.