Виступ завідуючого.кафедри Лушина П.В. на Презентаційній зустрічі зі словацькою делегацією

Виступ завідуючого.кафедри Лушина П.В. на Презентаційній зустрічі зі словацькою делегацією

Завідувач кафедри психології та особистісного розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», д-р психол. наук, професор Лушин П. В. 11 жовтня 2018 р. виступив в ході Презентаційної зустрічі словацької делегації (Косова Бєата, заступник декана з науки, досліджень та мистецтва, Dr.h.c., доктор філософії, професор; Карікова Соня, професор кафедри психології, доктор філософії; Павлов Іван, доцент кафедри андрагогіки, доктор філософії) з ректором, проректорами, директорами Інститутів, завідувачами кафедр ДВНЗ «УМО» в рамках  візиту делегації педагогічного факультету Університету Матея Бела 11–12 жовтня 2018 р. з метою розширення міжнародної співпраці та налагодження наукового співробітництва між ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та педагогічним факультетом Університету Матея Бела (Банська Бистриця, Словацька Республіка).

Під час презентаційної зустрічі відбулися виступи представників словацької делегації, а також ректора, проректорів та директорів ДВНЗ «УМО», завідувачів та професорів кафедр ННІМП.

Виступаючи перед високоповажними особами, проф. Лушина П. В. розкрив особливості діяльності кафедри психології та особистісного розвитку ДВНЗ «УМО» щодо таких питань: переддипломна педагогічна освіта та подальша / постійна педагогічна освіта (у тому числі керівників шкіл); система кар’єри в професії викладача; кар’єра, психологічне, педагогічне / андрагогічне консультування для вчителів (індивідуальне), а також для шкіл (команд); розвиток школи – освіта всього викладацького складу, заохочення впровадження інновацій / реформ у школах; педагогічна підготовка викладачів середньої школи; навчання впродовж усього життя, навчання дорослих; розробка навчання в докторантурі.

Проф. Лушин П. В. особливу увагу під час свого виступу звернув на відкриття в 2016 р. нової спеціалізації «Кризова психологічна допомога в сучасних умовах», створення окремої християнської групи здобувачів вищої освіти в рамках ліцензійного обсягу другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 "Психологія", що дає можливість працівникам кафедри психології та особистісного розвитку здійснювати підготовку фахівців зі спеціальності 053 «Психологія», що має в актуальний час значний інтерес для фахівців та науковців, які здійснюють науково-педагогічну та практичну діяльність з питань психологічної допомоги та супроводу.

Презентаційна зустріч словацької делегації з керівництвом ДВНЗ «УМО» засвідчила велике значення міжнародної співпраці в стратегії діяльності інститутів та кафедр ДВНЗ «УМО», наявність спільних інтересів та можливостей для майбутньої науково-педагогічної співпраці ДВНЗ «УМО» з педагогічним факультетом Університету Матея Бела (Банська Бистриця, Словацька Республіка).