Здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Шевченко С. В. та Хілько С. О.

Здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Шевченко С. В. та Хілько С. О.

На кафедрі психології та особистісного розвитку два науково-педагогічних працівники досягли значні результати у своїй науково-дослідній роботі.

Внаслідок успішного написання та захисту дисертаційного дослідження на тему: "Психологічні особливості розвитку довіри до себе у майбутніх психологів" 9 жовтня 2018 р. в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України старший викладач кафедри психології та особистісного розвитку Шевченко Світлана Вікторівна отримала диплом  про здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.

31 жовтня 2018 р. Хілько Світлана Олександрівна, старший викладач кафедри психології та особистісного розвитку, успішно захистила дисертаційне дослідження на тему: «Психологічні умови формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів» і в результаті одержала отримала диплом про здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.

Щиро вітаємо колег із офіційним присудженням наукового ступеня та бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, нових досягнень у професійній діяльності та  майбутніх наукових пошуках.