Процедура публікування

  
                                                                  Шановні колеги!

Навчально науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» запрошує до співпраці та пропонує долучитись до обговорення актуальних проблем на сторінках електронного науково-практичного видання "Науковий вісник УМО". Збірник індексується у Google Scholar; Academic Resource Index (ResearchBib).

До редакції приймаються матеріали, що відповідають профілю видання.

Мови публікацій: українська, англійська, польська, словацька. Періодичність видання 1 раз на рік.

Авторам рукописів статей слід надсилати на електронну адресу редколегії журналу o_dybinina@ukr.net електронний варіант статті, виконаний в редакторі Microsoft Word, причому файл має бути збережений в одному з форматів: *.rtf; *.doc; *.docx, такі матеріали:

1. Електронну версію статті, оформлену згідно із вимогами (див. розділ «Вимоги до статей»). Назва файлу: прізвище автора_стаття.
2. Заява на друк

Редакційна колегія здійснює внутрішнє рецензування статей. Статті, які мають низький науковий рівень або оформлені з порушенням вимог, не публікуватимуться й авторам не повертатимуться.

Рішення редакційної колегії повідомлятиметься авторові електронною поштою («До друку», «На доопрацювання» або «Відхилити»). Публікація у віснику безкоштовна.