РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЖУРНАЛУ «НАУКОВИЙ ВІСНИК УМО. СЕРІЯ. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ»

Γоловний редактор

Алейнікова Олена Володимирівна, доктор наук з держ. упр., проф., директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна

Заступники головного редактора

Іванова Валентина Василівна, доктор екон. наук, проф., проф. кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;

Метеленко Наталя Георгіївна, д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Інженерного інституту Запорізького національного університету, м. Запоріжжя, Україна

Відповідальний секретар

Дубініна Оксана Володимирівна, канд. пед. наук, доц., заступник директора Навчально-наукового інституту менеджменту та психології з навчально-виховної роботи, м. Київ, Україна

 

Члени редакційної колегії:

 1. Карташов Євген Григорович, доктор наук з державного управління, завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;
 2. Дацій Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, в.о. ректора Академії муніципального управління, м. Київ, Україна;
 3. Сергєєва Людмила Нільсівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри медичної фізики, біофізики та вищої математики Запорізького державного медичного університету, м. Запоріжжя, Україна
 4. Михайлов Анатолій Петрович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;
 5. Іванілова Оксана Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;
 6. Букорос Тетяна Олександрівна, кандидат політичних наук, доцент, професор кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;
 7. Бережна Галина Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління проектами  та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;
 8. Щербакова Таміла Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київський Національного торговельно-економічного університету м. Київ, Україна;
 9. Савчук Людмила Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна;
 10. Мурашко Олександр Васильович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна; 

 

Іноземні члени:

 1. Кураташвілі Альфред Анзорович, доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П. Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Ів. Джавахішвілі; професор Грузинського технічного університету в галузі Публічного права; Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук; Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук; Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук; Академік Академії політичних наук США (м. Тбілісі, Грузія);
 2. Елена Горска, професор Dr. Ing., декан факультету економіки та менеджменту Словацького сільськогосподарського університету м. Нітра (м. Нітра, Словацька Республіка);
 3. Іванов Євген Олександрович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедрою логістики Міжнародного університету «МІТСО» (м. Мінськ, Республіка Білорусь)

 

Технічний редактор
Алейніков Дмитро Олександрович

 

НАЗАД