РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГОЖУРНАЛУ
«НАУКОВИЙ ВІСНИК УМО. СЕРІЯ. ПЕДАГОГІКА»

 

Γоловний редактор

Алейнікова Олена Володимирівна, доктор наук з державного управління, професор, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Заступник головного редактора

Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, управління та адміністрування

Відповідальний секретар

Дубініна Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін

 

Члени редакційної колегії:

 1. Сорочан Тамара Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (м. Київ)
 2. Сіданіч Ірина Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, т. в. о. вченого секретаря ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
 3. Сидоренко Вікторія Вікторівна, доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії освіти і освіти дорослих
 4. Спірін Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м. Київ)
 5. Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри державної служби та менеджменту освіти
 6. Тимошко Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування
 7. Ануфрієва Оксана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантурою та докторантурою ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
 8. Олійник Володимир Вікторович, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
 9. Бурлаєнко Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту
 10. Махиня Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, управління та адміністрування
 11. Приходькіна Наталія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, управління та адміністрування
 12. Штангей Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін

Іноземні члени:

 1. Річард Зінсер, професор коледжу освіти та розвитку людини Університету Західного Мічігану (США);
 2. Анна Данута Випих Γавронська, доктор гуманітарних наук, професор, ректор Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща).
 3. Міровська Маріола, керівник Департаменту соціальної роботи і охорони здоров’я в Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща).

 

Технічний редактор
Алейніков Дмитро Олександрович

 

НАЗАД