Випуск № 1, 2016

 

Н. СЛУЦЬКА    ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

В.БАЗЕЛЮК    ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КЕРІВНИКІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ

І. АНДРОЩУК    ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЗАУРОЧНІЙ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

А. ВІНІЧЕНКО    ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ» В СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ

Л. ВОЛОШИНА    РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Т. ГНАТЮК    ДОСТУП ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ДО ДОШКІЛЬНОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ У 9-ти ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ)

К. ГОРАШ    СТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Н. ДІДЕНКО    СОЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ В ЄС ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

С. ОДАЙНИК    ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ В СУЧАСНОМУ ІТ-СЕРЕДОВИЩІ

В. СИДОРЕНКО    НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Н. ЧЕРНЕНКО    МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ