УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ УНІВЕРСИТЕТУ У ІІІ-й МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ СВІТОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

УЧАСТЬ НАУКОВЦІВ УНІВЕРСИТЕТУ У ІІІ-й МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ СВІТОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

В РАМКАХ  ОСВІТНЬО-НАУКОВої СПІВПРАЦі ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ФОРМАЛЬНОЇ ТА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

04–09 березня 2018 р. офіційна делегація українських науковців  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України у складі: директора Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доктора наук з державного управління, професора Олени АЛЕЙНІКОВОЇзавідувача кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, кандидата педагогічних наук, доцента Тетяни БУРЛАЄНКО,  доцента кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Оксани ДУБІНІНОЇ  відвідала Словацьку Республіку з метою активізації співпраці вітчизняних закладів освіти із зарубіжними освітніми та громадськими освітніми організаціями, які відіграють усе більш важливу роль у впровадженні світових інноваційних трансформацій та встановленні міжнародного освітньо-наукового співробітництва.

Протягом перебування у Словаччині члени офіційної делегації брали учать у зустрічах, консультаціях, переговорах з представниками різних освітніх установ; пройшли ІІ-й та ІІІ-й етапи наукового стажування освітян та виступили організаторами і учасниками ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (м. Подгайська, Словацька Республіка).

З 04.03.2018 р. по 07.03.2018 тривав 2-й етап наукового стажування,  метою якого було підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів, поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між Україною, Республікою Польща та Словацькою Республікою. О. Алейнікова,            Т. Бурлаєнко, О. Дубініна ознайомилися з діяльністю Wyższa szkoła komunikacji i zarządzania(Республіка Польща), Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania (Словацька Республіка) та  Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Словацька Республіка) очно та через офіційні інформаційні портали.

На даному етапі стажування досліджувалися наступні питання:

- впровадження інноваційних педагогічних технологій в європейських закладах вищої освіти;

- методика використання інформаційних технологій навчання: дистанційне навчання, комп’ютерні засоби професійно-педагогічної комунікації;

- методики розвитку критичного та творчого мислення студентів;

- особливості організації співпраці європейських закладів освіти з ринком праці;

- застосування методів науково-педагогічного дослідження у вищій школі;

- практика, правила і традиції написання наукової статі в журнали, що входять до науковометричних баз в тому числі Scopus, Web of Science;

- медійні та соціальні комунікації.

06.03.2018 р. О. Алейнікова, Т. Бурлаєнко, О. Дубініна при підтримці президента Eastern European Ddevelopment Agency (EEDA) Dr.h.c. mult. JUDr. Йозефа Затько відвідали Univerzity Mateja Bela (м. Банська Бистриця, Словацька Республіка). Це один з досить молодих університетів Словаччини. Він був заснований в 1978 році і розташований в місті Банська Бистриця, найстарішого міста Словаччини. У місті близько 90 тисяч місцевого населення, причому щорічно тут навчається майже 25 тисяч студентів з усього світу. Це справжній студентський рай. Univerzity Mateja Bela веде стратегію спрямовану на розвиток взаємовигідної співпраці з іншими європейськими ВНЗ, міжнародних відносин, співробітництва з науковими центрами. Одними з найпрестижніших факультетів Університету вважаються Pedagogicka Faculta та Economicka Faculta.

Структура факультету Педагогіки Університету Матея Бела включає кафедри андрагогіки, елементарної та початкової педагогіки, етики та виховання, психології, соціальної роботи, теології та катехізису, спеціальної педагогіки.  Члени офіційної делегації провели зустріч із  заступником декана з питань науки, досліджень та мистецтва, професором Беатою Косовою. У ході робочої зустрічі делегацією було запропоновано візит до м. Київ, Університету менеджменту освіти з участю у Ювілейній Конференції, присвяченій 65-річниці ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Також, обидві сторони виразили побажання щодо підписання двосторонніх угод про міжнародне співробітництво, обмін студентами та стажування викладачів в рамках академічної мобільності.

Окрім висвітлення навчальної та наукової проблематики порівняльної характеристики європейської та української освіти, учасники офіційної делегації 07.08.2018 р. були запрошені до мерії м. Нові Замки (Словацька Республіка), де відбулося обговорення питань щодо науково-освітньої співпраці з пріматором (мером) міста, магістром мистецтв Отокаром Кляйном, У ході зустрічі були затронуті питання співдружності міст-побратимів України та Словаччини, організації міжнародної співпраці зі школами та коледжами міста Нові Замки та можливості співпраці з ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Пан О. Кляйн виразив побажання відвідати Університет менеджменту освіти у ході свого офіційного візиту делегації Словаччини у квітні 2018 р. до м. Київ (Україна).

За ініціативою мера було організовано екскурсію до Францисканського монастирю XVII століття та катакомб, що залишило незабутні враження учасникам делегації з України. Як більшість старовинних центральноєвропейських міст, Нові Замки має безліч старовинних пам'яток, але безладні бомбардування минулої війни знищили найцінніші історичні будівлі. На сьогодні, переважно доступні для огляду археологічні знахідки, структуровано міським музеєм за відповідними періодами. Втім, деякі храмові споруди все ж збереглися. Ключовими в цьому нечисленному переліку є Францисканський монастир XVII століття і його ровесник - Католицький храм. Уникли також бомбардування лютеранська і кальвіністська церкви, місцева синагога.

08.03.2018 р. розпочала свою роботу ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» у м. Подгайська (Словацька Республіка). Конференцію було організовано та проведено  за ініціативи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Співорганізаторами конференції виступили: ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти» (Україна)Український відкритий університет післядипломної педагогічної світи (Україна),Eastern European Ddevelopment Agency (EEDA) (Республіка Словаччина), Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania (Республіка Словаччина)Wyższa szkoła komunikacji i zarządzania (Республіка Польща), Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна).Основною метою проведення конференції стало обговорення найактуальніших теоретичних і практичних проблем активізація співпраці між науковою спільнотою країн-партнерів, вивчення кращих європейських практик розвитку сучасної освіти і науки визначення шляхів та напрямів формування ефективної системи освіти і науки в Україні з урахуванням європейського досвіду та національних пріоритетів, створення єдиного інформаційного середовища консорціуму післядипломної педагогічної освіти, академічної мобільності як механізму розвитку людських ресурсів, комерціалізації освітніх послуг у вищому навчальному закладі, формування і розвитку професійної компетентності як «мета-компетентності» в умовах інформаційного суспільства, застосування проектного підходу для ефективного вирішення соціальних проблем міста чи району в країнах ЄС, івент-менеджменту в управлінні розвитком професійного навчального закладу та інші.

У міжнародній науково-практичній конференції взяли участь науковці, аспіранти, представники державного апарату, бізнес-структур Словаччини, Чехії, Польщі, України.

Роботу ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» розпочали: президент Eastern European Ddevelopment Agency (EEDA) Dr.h.c. mult. JUDr. Йозеф ЗАТЬКО, та директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор наук з державного управління, експерт EEDA,професор Олена АЛЕЙНІКОВА. У своєму виступі Й. Затько наголосив на важливості та перспективності проведення таких спільних міжнародних науково-практичних заходів не лише для вчених-педагогів, а й для практичних працівників різних галузей з метою використання наукових напрацювань і застосування найефективніших результатів досліджень у своїй практичній діяльності. О. Алейнікова відмітила, що значна увага приділяється сучасним складним умовам розвитку нашого суспільства з урахуванням світових інноваційних трансформацій, які зобов’язують науковців постійно та суттєво підвищувати ефективність своєї роботи.

Щирі вітання, побажання творчих сил, нових цікавих здобутків і звершень та плідної роботи учасникам конференції було передано від Ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», член-кореспондента Академії наук вищої освіти України, доктора філософії Миколи КИРИЧЕНКА, дійсного члена Національної академії наук, професора Віктора ОЛІЙНИКА, проректора з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, доктора педагогічних наук, професора Олени ОТИЧ.

Ректору ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктору філософії Миколі Кириченко вручено Диплом «Guest Professor» та Подяка за розвиток українсько-словацького науково-освітнього співробітництва.

Від керівництва навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» було висловлено та вручено Подяку Директору Європейського інституту післядипломної педагогічної освіти, доктору з права, почесному професору Йозефу ЗАТЬКО за співпрацю та започатковане з 2018 року двостороннє взаємовигідне співробітництво між ННІМП УМО (Україна) та EIDV (Словацька Республіка), значний особистий внесок у підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та підтримку, що має високий потенціал для розвитку міжнародної проектної діяльності.

В рамках започаткованого проекту з академічної мобільності викладачів і студентів УМО та EIDV професору Олені АЛЕЙНІКОВІЙ було вручено Диплом Почесного професора (Honorary Professor) Європейського інституту післядипломної освіти. Тетяна БУРЛАЄНКО та Оксана ДУБІНІНА отримали Дипломи «Guest Professor».

За результатами проведення Конференції усіх учасників нагороджено Сертифікатами. Наукові статті і матеріали конференції будуть надруковані у збірнику наукових праць «EURÓPSKA VEDA» (ISSN 2585-7738), який внесений до 11 міжнародних наукометричних баз даних.

Цікавими та змістовними були виступи: професора, академіка, екс-члена Парламенту Республіки Словаччина, посла Швейцарії Юрія ГРАШКО, доцента кафедри теорії та методики початкової освітиМукачівського державного університету, кандидат педагогічних наук Надії БРИЖАК;  генерального секретаря ICOCRIM Радована КОНЕЧНОГОдоцента кафедри психології ВНЗ «Ужгородський Національний Університет», кандидата психологічних наук Вікторії СИНИШИНОЇпрофесора кафедри господарського права та процесу Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України, доктора юридичних наук, доцентаОлега БОДНАРЧУКА,  завідувача кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидата педагогічних наук, доцента Тетяни БУРЛАЄНКОдоцента кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидата педагогічних наук Оксан ДУБІНІНОЇ та інші.

На конференції передбачалася робота за напрямами: публічне управління і адміністрування; економіка; менеджмент; філософія, політологія, соціологія; педагогіка; психологія; соціальні комунікації. Географія Конференції охоплювала міста Київ, Львів, Мукачево, Ужгород, Суми, Братиславу, Нові Замки, Познань, Лодзь, Ченстоховоа, та інші, що сприяло проведенню жвавої наукової дискусії з актуальних питань, розвитку освіти і науки. Серед виступів науковців можна виділити виступи Ольги ТИТАРЕНКОДаніеля ВІРАГАМарьяна МЕНДЕЛЯФранчишека БОРОШАПетера КУРІЛЛА, Івети КУРІЛЛОВОЇ та інші.

Враховуючи те, що будь-яка наукова конференція є не тільки можливістю обміну думками й апробуванням своїх теоретичних напрацювань її учасниками, а й прекрасною нагодою для нових знайомств, в усіх учасників конференції була можливість для неформального спілкування й отримання незабутніх вражень.

Організувати наукову конференцію – справа серйозна й відповідальна, тому від імені делегації ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України хотілося б висловити велику подяку нашим словацьким партнерам – Eastern European Ddevelopment Agency (EEDA) (м. Подгайська, Республіка Словаччина) за організаційний внесок в участь у  цікавому науково-практичному заході.

У рамках офіційного візиту 09.03.2018 р. було відвідано Словацький сільськогосподарський університет в місті Нітра (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre).

На зустрічі з деканом факультету економіки та менеджменту професором, доктором філософії Оленою ГОРСЬКОЮ було обговорено напрями співпраці між ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Київ, Україна) та Словацьким сільськогосподарським університетом в місті Нітра (Республіка Словаччина):

  • співробітництво між Сторонами з обміну студентами та забезпечення можливостей для міжнародного обміну та/або паралельного навчання у вищих навчальних закладах та/або отримання подвійного диплому;
  • професорсько-викладацький обмін за запитом Сторін;
  • проведення різних видів практик здобувачів вищої освіти на базі закладів-партнерів;
  • здійснення студентсько-викладацьких обмінів;
  • взаємостажування викладачів на базі закладів-партнерів;
  • проведення спільних досліджень у межах наукових програм і грантів, організація спільних конференцій і наукових семінарів, видання спільних збірників наукових статей та науко-методичних праць.

В цілому, робота, яку проведено делегацією українських науковців ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України в Словацькій Республіці була напруженою та плідною що відкриває велику кількість перспектив, корисних для наших освітніх установ України та Словаччини.