відкрита лекція Алли ВІНІЧЕНКО з дисципліни «Історія та культура України» на тему: «Визвольна війна українського народу 1648–1654: історико-культурологічний аспект»

відкрита лекція Алли ВІНІЧЕНКО з дисципліни «Історія та культура України» на тему: «Визвольна війна українського народу 1648–1654: історико-культурологічний аспект»

15 жовтня 2019 року старший викладач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, кандидат історичних наук Алла ВІНІЧЕНКО провела відкриту лекцію з дисципліни «Історія та культура України» на тему: «Визвольна війна українського народу 1648–1654: історико-культурологічний аспект». Лекція є складовою циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Психологія», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», які навчаються за освітнім рівнем «бакалавр».

На лекції було розглянуто актуальні питання щодо причин, характеру та рушійних сили війни. Проаналізовано постать Богдана Хмельницького як військового стратега і полководця; висвітлено проблеми та особливості союзництва в ході Визвольної війни.

Значну увагу приділено розробці ідеї українського монархізму, особливостям  міжнародної політики гетьмана.

Слухачам були запропоновані дискусійні питання, на які вони дали вичерпні відповіді.

На лекції були присутні: заступник директора з навчально-виховної роботи ННІМП, доцент, к. пед.наук Оксана ДУБІНІНА та науково-педагогічні працівники кафедри.

Лекцію супроводжував яскраві презентаційні матеріали, що дозволило застосувати різні лекційні прийоми та підтримати стійку увагу слухачів.

На кафедрі викладачі жваво обговорили проведену лекцію, позитивно оцінивши її змістовність, інформативність, зв'язок із сьогоденням держави, зазначивши вільне володіння предметом та вміння доступно викладати складний матеріал, що було продемонстровано лекторкою.