Ювілейна сесія Загальних зборів НАН України та НГАН України,  присвячена 25-ій річниці незалежності України

Ювілейна сесія Загальних зборів НАН України та НГАН України, присвячена 25-ій річниці незалежності України

23 серпня 2016 р. під головуванням Першого віце-президента НАН України Володимира Горбуліна відбулася ювілейна сесія Загальних зборів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (НГАН) України, присвячена 25-ій річниці незалежності України, у якій взяли участь представники Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»: перший проректор – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Микола Кириченко та директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  Олена Алейнікова. 

Серед почесних гостей були Президенти України: Леонід Макарович Кравчук, Леонід Данилович Кучма та Віктор Андрійович Ющенко. 

У складі президії ювілейної сесії також були Віце-прем’єр міністр України В’ячеслав Кириленко, Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Олександр  Співаковський, президенти Національних академій: педагогічних наук України – Василь Кремень, медичних наук – Віталій Цимбалюк, аграрних наук  Ярослав Гадзалoправових  наук – Олександр Петришин та  інші. 

Вітальні слова  ювілейній  сесії  направили  Президент  України  Петро Порошенко, Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич, президент Національної академії наук України, академік НАН  України  Борис  Патон. 

Під час заходу у виступах керівників Національної академії наук і національних галузевих академій наук України було представлено здобутки вітчизняної академічної науки за час, що минув від моменту проголошення незалежності України, та вагомий внесок учених у становлення й розбудову нової держави, який полягає у розвиткові фундаментальних і прикладних досліджень, експертній діяльності, здійсненні наукового супроводження базових галузей національної економіки, практичному впровадженні нових розробок і технологій. 

У своєму виступі перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Олександр Співаковський відзначив роль науки в сучасному світі. «…Саме науковий прогрес крок закроком робить життя людського суспільства кращим, розумнішим і комфортнішим. Наукові дослідження, ефективне використання їхніх результатів, впровадження новітніх технологій – це запорука економічного зростання кожної країни. Глибокий науковий аналіз і експертиза лежать в основі всіх політичних і суспільно важливих рішень…». Олександр Володимирович висловив всім працівникам академій та науковцям особливу вдячність за титанічну працю, невтомну роботу думки вченого та вагомі результати, які було продемонстровано цього року на виставці  досягнень  академічної  науки  у  Верховній  Раді  України. 

На ювілейній  сесії  також виступили активні учасники подій кінця 1980-х – початку 1990-х років і провідні учені, які відігравали активну роль у суспільно-політичному житті і державотворчих  процесах  та  внесли неоціненний  вклад у розбудову незалежної Української держави, вирішення актуальних державних і суспільних проблем – І.Р. Юхновський,  М.Г. Жулинський  та  інші. 

По  завершенню  ювілейної  сесії  її  учасники  насолодилися  концертною  програмою у виконанні хорового колективу (квінтету) Національного заслуженого академічного  українського  народного  хору  ім. Г.Верьовки.