Кафедра управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи запрошує на навчання за новими освітньо-професійними програмами!

Кафедра управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи запрошує на навчання за новими освітньо-професійними програмами!

11 липня 2016 року розпочалася перша хвиля прийому документів на навчання за новими освітньо-професійними програмами «МЕДІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ» та «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент»).

Після завершення навчання за ОПП «Медійний менеджмент в освіті» випускник отримує кваліфікацією «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання) – бренд-менеджер», за ОПП «Управління якістю освіти» випускник отримує кваліфікацією «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання) – тестолог.

Детальніше про нові освітньо-професійні програми можна ознайомитися на сторінці кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» за посиланням: http://umo.edu.ua/institutes/imp/struktura-institutu/kaf-upravl-navch-zaklad/o-kafedhi

Завершується прийом документів – 25.07.2016 р.

Друга хвиля прийому документів розпочнеться 25.10.2016 р. і завершиться 8.11.2016 р.

З правилами прийому до ДНВЗ «Університет менеджменту освіти» у 2016 р. можна ознайомитися за посиланням http://umo.edu.ua/applicants/pravila-pritoma

Кафедра управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи здійснює підготовку магістрів за освітньо-професійними програмами «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ», «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ» ТА «МЕДІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» та освітньо-професійними програмами «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» ТА «ХРИСТИЯНСЬКА ПЕДАГОГІКА У ВИЩІЙ ШКОЛІ» галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 011 «Науки про освіту». Науково-педагогічні працівники кафедри також беруть участь у реалізації магістерської програми за спеціалізацією «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ», спеціальності 073 «Менеджмент».

Відповіді на будь-які питання можна отримати за телефонами: +38(044) 481-38-44; +38(044) 481-01-98; +38(099) 974-23-83. Або за посиланням: http://umo.edu.ua/applicants

Запрошуємо!
Кафедра управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи гарантує 
якість та результативність навчання!