Національна наукова конференція «Здібності та таланти дитини на першому етапі навчання. Теорія – дослідження – інноваційні педагогічні рішення»

Національна наукова конференція «Здібності та таланти дитини на першому етапі навчання. Теорія – дослідження – інноваційні педагогічні рішення»

16-17 грудня 2021 року на запрошення dr Kamila Kosiak Люблінського Католицького університету імені Іоана Павла ІІ (Республіка Польща) науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» доц., к.п.н.  Тетяна  Бурлаєнко та доц., к.п.н. Оксана Дубініна взяли участь у Національній науковій конференції за участю іноземних гостей «Zdolności i uzdolnienia dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym. Teoria − badania − innowacyjne rozwiązania pedagogiczne»  / «Здібності та таланти дитини на першому етапі навчання. Теорія – дослідження – інноваційні педагогічні рішення». Конференція була організована на Факультеті суспільних наук Інституту педагогіки, кафедрою дидактики, шкільної освіти та педевтології Люблінського Католицького університету імені Іоана Павла ІІ.

Доцент Тетяна Бурлаєнко та доцент Оксана Дубініна представили результати дослідження «Реалізація дослідницько-пізнавального підходу у роботі з обдарованою молоддю». Доповідь дослідниць висвітлювала сучасні підходи щодо реалізації дослідницько-пізнавального підходу у роботі з обдарованою молоддю, який реалізується шляхом формування та визначення типів, рівнів, структурних елементів та основних форм прояву дослідницько-пізнавальної активності здобувачів освіти у відповідності з їх індивідуальними особливостями. Авторки дослідження представили сучасні вимоги до формування дослідницько-пізнавального підходу у здобувачів освіти та запропонували складові моделі навчання обдарованої молоді з урахуванням інтуїтивно-логічної компоненти; уточнили зміст поняття «дослідницько-пізнавальний підхід та представили авторський алгоритм реалізації дослідницького підходу у роботі з обдарованою молоддю.

У доповіді, також, було проаналізовано ефективні підходи організації едукаційного процесу з обдарованою молоддю та обґрунтовано, що кожен підхід є важливий та унікальний в освітньому процесі й при застосування того чи іншого підходів навчання у практичній діяльності відбувається інтеграція цих підходів.

Доц. Тетяна Бурлаєнко та доц. Оксана Дубініна наголосили на тому, що високих результатів у роботі з обдарованою молоддю можливо досягти завдяки застосуванню сучасних практик навчання та реалізації дослідницького, дослідницько-пізнавального та інтуїтивно-логічного підходів навчання, які інтегруються в єдину модель навчання обдарованої молоді «FIRE», яку дослідниці розробили та обґрунтували на основі досліджень Р. Байбі (модель 5Е).

Доповідь дослідниць доц. Тетяна Бурлаєнко та доц. Оксана Дубініна отримала схвальні відгуки та викликала цікавість у наукової спільноти учасників конференції.

Дякуємо організаторам за високий рівень проведення заходу та запрошення до майбутньої наукової співпраці.