Проведено науково-методичний семінар «Конкурентоспроможність персоналу: виклики сьогодення»

Проведено науково-методичний семінар «Конкурентоспроможність персоналу: виклики сьогодення»

14 лютого 2018 р. кафедрою економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (ННІМП ДВНЗ «УМО») було проведено науково-методичний семінар «Конкурентоспроможність персоналу: виклики сьогодення».

Програма семінару

Метою проведення семінару було обговорення питань з теорії та практики процесу формування конкурентоспроможності персоналу, стратегії її підвищення в сучасних реаліях, концептуальні і технологічні засади підвищення конкурентоспроможності національної економіки та системи освіти, а також науково-методичний супровід підготовки конкурентоспроможних фахівців.

Науково-методологічний семінар відкрила доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків Отич О. М. Вона наголосила на важливості проведення цього та подібних йому наукових заходів, а також на актуальності теми конкурентоспроможності не лише українських підприємств, їх персоналу, а і держави в цілому.

З вітальним словом також виступила директор ННІМП, доктор наук з державного управління, професор Алейнікова О. В. Вона наголосила, що традиція проведення науково-методологічного семінару за обраною тематикою свідчить про значну увагу науково-педагогічних працівників кафедри до наукових та прикладних досліджень у сфері розвитку конкурентоспроможності персоналу, віддзеркалюючи науково-дослідну тему кафедри. Вона висловила подяку почесним гостям семінару: заслуженому діячу науки і техніки України, академіку, доктору економічних наук, професору, віце-президенту Академії економічних наук України, завідувачу кафедри обліку та аудиту Приазовського державного технічного університету Бєлопольському М. Г.; доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри маркетингу та поведінкової економіки Університету економіки та права «КРОК» Петровій І. Л.; доктору економічних наук, професору Дмитренку Г. А., та кандидату історичних наук, почесному професору ДВНЗ «УМО» Солодкову В. Т. І побажала подальшої плідної співпраці з ННІМП ДВНЗ «УМО».

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Бурлаєнко Тетяна Іванівна в своєму привітанні зауважилана на актуальності підготовки конкурентоспроможних фахівців, адже, цитуючи Харса Енсена, політичного радника голови Соціал-демократичної робітничої партії Швеції: «Коли з країни їдуть вчені, інженери, лікарі та інші представники інтелектуальної праці, то потім в такій країні правителями стають бізнесмени, політиками – плебеї, а депутатами – спекулянти, спортсмени та артисти».

Модераторами семінару виступили кандидати педагогічних наук, доценти кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Ануфрієва Оксана Леонідівна та Постоєва Ольга Георгіївна.

Першим з доповіддю виступив пан Бєлопольський М. Г. Ідея його виступу була присвячена тому, що найголовніше – це співпраця між людьми, а вже потім конкуренція. І перше, чому слід приділяти увагу – це усвідомленому розвитку та удосконаленню суспільства, чому присвячена ціла наука – енвіроніка.

Петрова І. Л. в своїй доповіді висвітила тему конкурентоспроможності робочої сили в аспекті гнучкості ринку праці. Для прикладу вона привела ринок праці у сфері ІТ та фриланс, які на даний час динамічно розвиваються.

Постоєва О. Г. присвятила свою доповідь проблемі приватизації. Вона навела приклад Англії, США, Аргентини та інших країн, які в свій час також провели масштабну приватизацію державних підприємств. І через його призму проаналізувала досвід України.

Дмитренко Г. А та Солодков В. Т. в спільній доповіді розповіли про новий управлінський курс для України та проблемні аспекти управління персоналом в його контексті.

В організації та проведенні семінару взяли участь викладачі кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП (доктор економічних наук, професор Вяткіна Т. Г., кандидат економічних наук, старший викладач Брусєнцева О. А., кандидат економічних наук, доцент  Іванилова О. А., кандидат економічних наук, доцент Михайлов А. П., кандидат педагогічних наук, доцент  Морозова М. Е., кандидат економічних наук, доцент  Мурашко О. В та кандидат економічних наук, доцент  Савчук Л. М.), кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін ННІМП (доктор наук з державного управління, завідувач кафедри Карташов Є. Г., кандидат політичних наук, доцент, професор кафедри Букорос Т. О., кандидат педагогічних наук, доцент Дубініна О. В.), доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку ННІМП Лушин П. В.

Також в семінарі взяли участь колеги з інших вищих навчальних закладів та НДІ: доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка Боднар О. С.; доктор педагогічних наук, заступник директора Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Романова Г. М.; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету Бріжак Н. Ю.; кандидат фізико-математичних наук, декан економічного факультету Університету економіки та права «КРОК» Кахута Н. Д.; кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Саюк В. І.; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки Національного транспортного університету Спіцина А. Є.; спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Національного Таврійського Університету імені В. І. Вернадського Андрющенко Л. А.

Колектив кафедри економіки, підприємництва та менеджменту висловлює подяку всім, хто прийняв участь у семінарі, та сподівається на подальшу плідну співпрацю!