РОБОТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ННІМП ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

РОБОТА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ННІМП ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

17 грудня 2021 року в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» працювала екзаменаційна комісія зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» у складі: Драган І.О. - голова комісії, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка», професор, доктор наук з державного управління, доцент; Кириченко М.О. - заступник голови комісії, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти», член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО; Карташов Є.Г. - член комісії, завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, доктор наук з державного управління, професор; Діденко Н.Г. - членкиня комісії, професорка кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, докторка наук з державного управління, професорка; Ковтун О.А. - членкиня комісії, професорка кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, кандидатка наук з державного управління, доцентка.

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» успішно склали комплексний іспит.

Комісією було відзначено високий рівень підготовки здобувачів щодо розв’язання складних завдань і проблем у сфері публічного управління та адміністрування, здатність проводити наукові дослідження, здійснювати аналітичні процедури щодо публічної сфери, розв’язувати складні завдання та реалізовувати їх в практичній діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

На іспиті була присутня також директорка Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «УМО» Рожнова Т.Є., кандидатка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, яка побожала всім присутнім плідної роботи та успішних результатів.