Участь науковців Університету у ІX міжнародній науково-практичній конференції в Словаччині

Участь науковців Університету у ІX міжнародній науково-практичній конференції в Словаччині

09–10 листопада 2017 р. офіційна делегація українських науковців  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України у складі: проректора з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, доктора педагогічних наук, професора Олени ОТИЧ, директора Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доктора наук з державного управління, професора Олени АЛЕЙНІКОВОЇкандидата юридичних наук, завідувача кафедри університетської освіти і права,  доцента Марини ДЕЙ професора кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, кандидата педагогічних наук, доцента Тетяни БУРЛАЄНКО,  завідувача відділу науково-організаційної роботи, кандидата історичних наук Інни ОТАМАСЬ взяла участь у ІX міжнародній науково-практичній конференції «Значення людського потенціалу в регіональному розвитку». Конференцію було організовано та проведено  Eastern European Ddevelopment Agency (EEDA), Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania(м. Подгайська, Республіка Словаччина), співорганізаторами якої виступив ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Основною метою проведення конференції стало обговорення найактуальніших теоретичних і практичних проблем значення людського потенціалу в регіональному розвитку, а саме: загострення міжнародної конкуренції, утвердження у розвинених країнах «нової економіки», розвиток якої базується на знаннях та інноваціях, зумовлює усвідомлення того, що пошук невикористаних резервів, оптимальних шляхів для ефективного довгострокового розвитку країн слід вести у площині визнання теорії людського капіталу та реального запровадження її провідних положень у практику ринкових перетворень; актуальності розроблення концепції багатофакторного управління людським капіталом, головною засадою якої має бути визнання людського капіталу у програмних документах як вирішального ресурсу економічного зростання.

У міжнародній науково-практичній конференції взяли участь понад 30 науковців, аспірантів, представників бізнес-структур, державного апарату Словаччини, Чехії, України.

Роботу ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Значення людського потенціалу в регіональному розвитку» розпочав президент Eastern European Ddevelopment Agency (EEDA) Dr.h.c. mult. JUDr. Йозеф Затько, який у своєму виступі наголосив на важливості та перспективності проведення таких наукових заходів не лише для вчених-педагогів, а й для практичних працівників різних галузей з метою використання наукових напрацювань і застосування найефективніших результатів досліджень у своїй практичній діяльності.

Щирі вітання, побажання творчих сил, нових цікавих здобутків і звершень та плідної роботи учасникам конференції передано від ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», дійсного члена Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професораВіктора ОЛІЙНИКА. Велику увагу приділено сучасним складним умовам розвитку людського потенціалу, які зобов’язують науковців постійно та суттєво підвищувати ефективність своєї роботи, що неможливо без застосування новітніх наукових здобутків педагогічної науки. Враховуючи актуальні завдання, поставлені перед освітою, науковці все частіше звертаються до нових визначень «людського потенціалу», як сукупності умов життя людини в її соціальному, політичному, культурному, духовному, матеріальному та інших аспектах; як соціально-економічної категорії, яка розвивається у взаємодії з економічними процесами і явищами, визначаючи пріоритети держави, спільноти і людини; як індикатору ефективності соціальної рівня, що відображає забезпеченість потреб раціональних або мінімальних населення певного соціально-територіального утворення; як показник розвитку суспільства. Коли потенціал розглядається як сукупність ресурсів, його оцінка полягає у встановленні якісних і кількісних характеристик значень.

У виступі проректора з науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктора педагогічних наук, професора Олени ОТИЧ відзначено актуальність розвитку людського потенціалу в регіональній політиці держав та значення людського потенціалу як феномену у суспільному розвитку. Також проректором була представлена діяльність ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Під час роботи конференції відбулося секційне засідання «Актуальні проблеми інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі», на якому обговорювалися актуальні питання охорони авторського права, охорони патентних прав, гармонізації національного законодавства з питань захисту прав інтелектуальної власності до положень міжнародного та європейського законодавства. Робота секції викликала зацікавленість, жваву дискусію та окреслила ініціативи щодо вирішення проблем у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

Враховуючи те, що будь-яка наукова конференція є не тільки можливістю обміну думками й апробуванням своїх теоретичних напрацювань її учасниками, а й прекрасною нагодою для нових знайомств, в усіх учасників конференції була можливість для неформального спілкування й отримання незабутніх вражень. Особливо незабутнім було відвідування м. Братислава.

За результатами роботи ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Значення людського потенціалу в регіональному розвитку» планується заснування та  видання наукового часопису, в якому будуть представлені результати праці словацьких, українських та зарубіжних науковців і фахівців у галузі наук про освіту, соціальних та поведінкових наук. Усіх учасників конференції нагороджено почесними Сертифікатами.

Організувати наукову конференцію – справа серйозна й відповідальна, тому від імені делегації ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України хотілося б висловити велику подяку нашим словацьким партнерам – Eastern European Ddevelopment Agency (EEDA) (м. Подгайська, Республіка Словаччина) за цікавий науковий захід та його прекрасну організацію.