Участь науково-педагогічних працівників ННІМП у тренінгу щодо толерантного ставлення до людей з інвалідністю

Участь науково-педагогічних працівників ННІМП у тренінгу щодо толерантного ставлення до людей з інвалідністю

4 квітня 2018р. за ініціативи завідувача кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Тетяни БУРЛАЄНКО, старшого викладача кафедри психології та особистісного розвитку Марини ДІДЕНКО було організовано проведення виїзного тренінгу «Толерантність до різноманіття як підґрунтя інклюзивного суспільства». У тренінгу взяли участь доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування Віктор ГЛАДУШ, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, професор Олена АЛЕЙНІКОВА, начальник відділу ліцензування та акредитації Лариса ТРУХАН і науково-педагогічні працівники кафедр ННІМП УМО. 

Необхідність запровадження інклюзивної освіти пов’язана, насамперед, з тим, що число дітей, які потребують корекційного навчання, неухильно зростає. Дітей, що потребують корекції фізичного або розумового розвитку, в Україні становить 12% від загальної кількості дітей у країні.

Тренінг містив наступні складові:

  • Представлення тренера; знайомство; правила; очікування.
  • Вправа «Яблуко»; Руханка «Склади слово».
  • Теоретично-практичний блок «Дискримінація і стереотипи: що заважає нам бути толерантними».
  • Вправа «Факт чи стереотип», «Власний досвід».
  • Вправа «Зроби крок».
  • Теоретичний блок з елементами дискусії: «Право соціального забезпечення як елемент соціальної політики».
  • Відео «Інклюзія: Як правильно називати людей з інвалідністю».
  • «Інклюзивний навчальний процес: складнощі й реалії».

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей з інвалідністю та забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для їх навчання. Ця ідеологія передбачає передусім толерантне ставлення суспільства до дітей з інвалідністю.

Розуміючи всю актуальність даної проблематики у суспільстві в Навчально-науковому інституті менеджменту та психології УМО з 2017 року здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за новою освітньою магістерською програмою «Інклюзивна освіта» на кафедрі педагогіки, управління та адміністрування ННІМП УМО.