Запрошуємо на Студентську науково-практичну конференцію "ДНІ НАУКИ -2016: НАУКА І ПРАКТИКА В ПРОФЕСІЙНІЙ  ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ"

Запрошуємо на Студентську науково-практичну конференцію "ДНІ НАУКИ -2016: НАУКА І ПРАКТИКА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ"

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТАПСИХОЛОГІЇ

 

Студентська науково-практична конференція

ДНІ НАУКИ -2016:
НАУКА І ПРАКТИКА В ПРОФЕСІЙНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ

 

у межах I Всеукраїнського фестивалю
студентських наукових робіт
 "Молодь науки - 2016: теоретичні та прикладні аспекти наукової діяльності"

  

18травня 2016 р. 

 

м. Київ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Голова Оргкомітету

ОЛІЙНИК В.В., дійсний член НАПН України,  доктор педагогічних наук, професор

Заступники голови Оргкомітету:

КИРИЧЕНКО М.О.,  член-кореспондент Академії наук вищої освіти України,  доктор PhD

ОТИЧ О.М.,  доктор  педагогічних  наук, професор

АЛЕЙНІКОВА О.В., доктор наук з державного управління, професор

Члени Оргкомітету:

РЯБОВА З.В., доктор педагогічних  наук, професор

ХЛІВНА І.В., доктор економічних наук, доцент

ЛУШИН П.В., доктор психологічних наук, професор

ТИМОШКО Г.М., доктор педагогічних наук, професор

ДРАЧ І.І., доктор педагогічних  наук, доцент

СІДАНІЧ І.Л., доктор педагогічних наук, доцент

БЕВЗ Г.М., доктор психологічних наук, доцент

ОЛІЙНИК Вол.В., кандидат педагогічних наук, доцент

БУКОРОС Т.О., кандидат політичних наук, доцент

ПРИХОДЬКІНА Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент

МАХИНЯ Т.А., кандидат педагогічних наук, доцент

Відповідальний секретар:

КОРНІЄНКО В.О., методист кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Презентація студентами  результатів своїх наукових досліджень та обмін практичним досвідом у сфері освіти.

Передбачається робота чотирьох секцій:

Секція 1. Економіка та управління персоналом і організаціями в умовах трансформаційних перетворень

Організатор – кафедра економіки та управління персоналом Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ "Університет менеджменту освіти".

Керівник секції – д.е.н., проф. І.В. Хлівна
Секретар секції – к.п.н., доц. Т.І. Бурлаєнко. 

Секція 2.    Загальна та прикладна психологія: наукові дослідження та досвід.

Організатор – кафедра загальної та практичної психології Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ "Університет менеджменту освіти".

Керівник секції – д.психол.н., проф. П.В. Лушин
Секретар секції – к.психол.н., доц. Т.В. Чаусова

Секція 3. Управління навчальним закладом та педагогіка вищої школи: інтеграція науки і практики в контексті професійної діяльності

Організатор – кафедра управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ "Університет менеджменту освіти".

Керівник секції – д.п.н., проф. З.В. Рябова
Секретар секції –  к.п.н., доц. Н.О. Приходькіна

Секція 4. Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в Україні

Організатор – кафедра управління проектами за загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ "Університет менеджменту освіти".

Керівник секції – д. держ. упр.,  професор О. В. Алейнікова
Секретар секції –  к.п.н., ст. викл. С. В. Штангей

 

План роботи конференції

09.00-09.50 – реєстрація учасників
10.00-12.00 – пленарне засідання
12.00-13.00 – кава-брейк
13.00-15.00 – робота секцій, підведення підсумків, закриття конференції

Регламент

Виступ на пленарному засіданні 10 – 15 хвилин
Виступ на секційному засіданні   7 – 10 хвилин
Обговорення                             5 – 7 хвилин

Робочі мови:

українська, англійська, російська, польська.

 

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ:

  1. Заявку на участь (форма додається).
  2. Тези доповіді або статтю для публікації у електронному науково-практичному виданні «Науковий вісник УМО» (обов'язково вказати ПІБ, посаду наукового керівника)
  3. Копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Заявки на участь у конференції, тези та статті у електронному варіанті приймаються Оргкомітетом  до  16 травня 2016 року. З позначкою «На конференцію»відправляти наe-mail:studkonf16@ukr.net

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

  • Обсяг – 2–5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, форматсторінки А4 (210х297 мм).  Поля: ліве – 20 мм; праве – 15 мм; верхнє – 15 мм; нижнє – 15 мм. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
  • Відомості про авторів – ініціали, прізвище, шифр групи, назва ВНЗ  – Times New Roman,  вирівнювання по лівому краю.
  • Відомості про наукового керівника (ПІБ, посада, науковий ступінь вчене звання)
  • Назва: Times New Roman, шрифт напівжирний, усі символи прописні, вирівнювання по центру, без переносу слів з відступом 10 мм.
  • Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту; оформлюється у вигляді нумерованого списку.

 

Зразок оформлення тез

 К.Н. Миколаєнко, ст. гр. УПБМ-15-Г1,
НПУ ім. М.П. Драгоманова

Науковий керівник:
С. Л. Іванов,к.п., доц., доцент кафедриекономіки та
управління персоналом
НПУ ім. М.П. Драгоманова

 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ
НАУКОВИХ КАДРІВ

Вища освіта – специфічна галузь ринкової економіки, а вищі навчальні заклади, які продукують освітні послуги, створюють приватні і суспільні блага, виступають на ринку як корпорації. Як і іншим галузям, освіті притаманна ринкова конкуренція. Суб’єкти ринку освітніх послуг, як і  учасники будь-якого іншого ринку, перебувають у стані конкуренції. Важливою умовою ефективного функціонування ринку є взаємодія та узгодження інтересів його суб’єктів.[9, с. 50].

 Список використаних джерел:

1. Боднар О. Менеджмент педагогічного персоналу: структура, функції та технології / О. Боднар // Теорія та методика управління освітою. – № 3,  2010 р. – С. 1 – 9.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

можна знайти за посиланням: http://umo.edu.ua/vimoghi-shhodo-rozmishhennja-statej-do-naukovogho-visnika-umo/vimoghi-shhodo-rozmishhennja-statej

 

ВИМОГИ ДО НАДСИЛАННЯ  МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Назва файлу повинна відповідати прізвищу та номеру секції й містити вказівку на вид матеріалу конференції латиницею (напр., Ivanov_1_tezyабо Ivanov_1_stattja),  Ivanov_1_zayavka, Іvanov_oplata).

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог. 

Заявка

на участь у науково-практичній конференції 

«Дні науки-2016: наука і практика в професійній

діяльності фахівців»

Прізвище _______________________________________

Ім’я____________________________________________

Назва ВНЗ______________________________________

Напрям / спеціальність____________________________

Назва доповіді___________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Номер та назва секції_____________________________

Контактна адреса ________________________________

Телефон_________________________________________

E-mail __________________________________________

 

Чи плануєте Ви проживання в готелі?____Так____Ні

 

Форма участі у конференції(необхідне позначити)

   □ Виступ  □ Публікація тез  □ Публікація статті

 Витрати на проїзд, проживання, харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.

  

КОНТАКТНІ ОСОБИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

+38(050)641-13-91 Рябова Зоя Вікторівна;

+38(050)551-51-82 Приходькіна Наталія Олексіївна

+38(063)125-48-10 Корнієнко Влада Олегівна

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-а, III корп.,
зала засідань

Проїзд від залізничного вокзалу (станція метро «Вокзальна») до станції метро «Лук’янівська» (перехід від станції «Театральна» на станцію «Золоті ворота»), далі тролейбусом №16, 18 до зупинки «Полтавська».

 

Організаційний внесок (включає публікацію тез або статті) сплачується за реквізитами:

ПАО "ПРИВАТБАНК", р/р 4149497852480526, МФО 305299, ЄДРПОУ  14360570, Корнієнко Влада Олегівна, призначення платежу «За участь у конференції (П.І.Б. учасника)»

Сума 50 грн.

Наукові публікації студентів денної форми навчання– безкоштовно