Запрошуємо на ХІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану»

Запрошуємо на ХІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану»

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» (м. КИЇВ)
Навчально-науковий інститут менеджменту та психології Кафедра психології та особистісного розвитку
Центральний інститут післядипломної освіти Кафедра психології управління
ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г. КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ (м. КИЇВ) Лабораторія організаційної і соціальної психології 
Український філіал Міжнародного інституту розвитку інтелекту «Всеукраїнський інститут розвитку інтелекту» (РЕСПУБЛІКА Корея) 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В м. ЧЕНСТОХОВА (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
ЛЮБЛІНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІОАННА ПАВЛА ІІ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

 

Шановні колеги!

20 травня 2022 року у м. Київ на базі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» відбудеться

ХІ Міжнародна науково-практична конференція
«Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану»

 

До участі у конференції запрошуються науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, зокрема закладів післядипломної педагогічної освіти, керівники освітніх організацій та закладів освіти, психологи-практики, науковці, педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, аспіранти, докторанти, здобувачі освіти. Конференція буде проводитись у режимі онлайн. 

Робочі секції конференції:

Секція 1: Психологічний супровід освіти дорослихв умовах війни.

Секція 2: Екологія особистісного розвитку в умовах воєнного стану.

Секція 3: Підготовка психологів до забезпечення психологічного здоров’я персоналу організації в умовах війни.

Секція 4: Підготовка фахівців педагогічного і управлінського профілю в умовах воєнного стану.

Майстер-клас:

 • Психологічна допомога з урахуванням умов воєнного стану: критерії екологічності, короткочасності, масовості (керівник – д-р психол. наук, проф. П. В. Лушин).

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають надіслати до 18 травня 2022 року заповнену за зразком заявку (додається) та статті електронною поштою за адресою kpor.umo@uem.edu.ua, а також зареєструватись за гугл формою https://forms.gle/jhRkYFr5W1h6XbY88

Увага! Для одержання електронного сертифікату учасника необхідно обов’язково зареєструватись за гугл формою.

Контактна особа :
Мухіна Любов Яківна, тел. 099-551-00-04, 098-748-55-83;
е-mail: kpor.umo@uem.edu.ua

Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача із вказівкою: наприклад, для заявки – Петренко_заявка.

Форма заявки учасника:

 1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) ____________________________________
 2. Науковий ступінь і вчене звання _________________________________________
 3. Місце роботи (навчання) ________________________________________________
 4. Електронна адреса (обов’язково) _________________________________________
 5. Телефон: _____________________________________________________________
 6. Секція: _______________________________________________________________
 7. Тема наукової доповіді: _________________________________________________
 8. Планую виступ (так чи ні) _______________________________________________

Програма конференції та сертифікати учасників будуть розміщені за лінком:
https://cutt.ly/iGhBA24

Сертифікати про участь у конференції будуть також надіслані на адреси електронної пошти, вказані учасниками при реєстрації у гугл формі. 

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Лінк для участі у конференції 
Платформа Zoom https://us04web.zoom.us/j/76732882296?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
Ідентифікатор конференції: 767 3288 2296
Код доступу: 1 

Лінк сторінки YouTube-трансляції конференції: https://youtu.be/OcPGHQI5eQw

Можлива публікація статей у фаховому виданні категорії «Б»: збірнику наукових праць «Вісник післядипломної освіти».

Вартість однієї сторінки 55.00 гривень + одноразова сума 70.00 на отримання DOI + 2,00 за сторінку перевірка на плагіат

http://umo.edu.ua/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti 

Загальна інформація про журнал
Серія «Соціальні та поведінкові науки»: 05; 28: код спец.:
http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki
051 – Економіка Категорія «Б»
053 – Психологія Категорія «Б» 

Серія «Педагогічні науки»: 01 Освіта/Педагогіка: код спец.: Категорія «Б»
http://umo.edu.ua/serija-pedaghoghichni-nauki
011 – Освітні, педагогічні науки;
012 – Дошкільна освіта;
013 – Початкова освіта;
014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями);
015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями);
016 – Спеціальна освіта.

281 – Публічне управління та адміністрування Категорія «Б»

Статті до «Вісника післядипломної освіти» подаються до редакційно-видавничого відділу Васильченко Яніні Йосипівні (конт. телефон +38(093)-664-01-79,
е-mail: 
ya.vasilchenko@gmail.com).

Адреса Організаційного комітету: 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (http://www.umo.edu.ua)
Навчально-науковий інститут менеджменту та психології (http://umo.edu.ua/institutes/imp)

 • кафедра психології та особистісного розвитку, е-mail: kpor.umo@uem.edu.ua,
  тел.: 099-551-00-04; 098-748-55-83,
  м. Київ, 04053, вул. Січових стрільців, буд. 52-А, корп. 1, к. 412.