Презентація інноваційної розробки «Мануал до атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»

Презентація інноваційної розробки «Мануал до атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»

На Вченій раді Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 30 січня 2020 р. відбулася презентація навчально-методичного посібника «Мануал до атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»» (автори: П.В. Лушин, Я.В. Сухенко, С.О. Хілько, С.В. Шевченко).

Ідея актуальності переходу на нові форми випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти виникла минулого року та була запропонована і винесена на обговорення директором Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, доктором наук з державного управління, професором Оленою Алейніковою. Як повідомив завідувач кафедри психології на особистісного розвитку, доктор психологічних наук, професор Павло Лушин, потреба в підготовці даного видання зумовлена активними трансформаціями у вищій освіті та переконливими ознаками її переходу до студентоцентрованих, деформалізованих, варіативних, лаконічних форм навчання та атестації, що в термінах проектного управління та менеджменту асоціюються зі SMART-формами. Мануал, на відміну від традиційних методичних видань – це скоріше про формування мислення та середовища, аніж про процедури виконання. Акцент було зроблено на можливостях реалізації індивідуальних освітніх траєкторій майбутніх психологів, зацікавленості викладачів у конкурентних перевагах для університету за умови упровадження пропонованих інновацій.

Доцент кафедри психології на особистісного розвитку, кандидат психологічних наук Яна Сухенко доповнила, що в посібнику розкрито законодавчу логіку сучасного процесу атестації, його змістові, організаційні аспекти, а також проаналізовано нормативно-правові засади академічної доброчесності. Зазначено особливості підготовки кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра / магістра за спеціальністю 053 Психологія у різних формах: SMART-диплому, наукової доповіді за сукупністю статей, магістерської дисертації.

Активне обговорення презентованих в мануалі підходів до атестації здобувачів вищої освіті та відверта зацікавленість присутніх засвідчила високий творчий та інноваційний потенціал керівництва та науково-викладацького  складу ННІМП, наукову, практичну, методичну значущість творчого доробку авторського колективу та його своєчасність.